COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7539

Пријавите се!
 

2015

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности – услуге штампања публикација - ЈНМВ бр. 1/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Услуга штампања публикација -  ЈНМВ бр. 1/2015

ИЗМЕНА - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈНМВ бр. 1/2015

Питање и одговор за јнмв бр.1 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.2 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.3 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.4 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.5 у 2015. години

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

  

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ услуге набавке авио карата и резервације хотелског смештаја - јнмв бр. 2/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА услуге набавке авио карата и резервације хотелског смештаја - јнмв бр. 2/2015

Питање и одговор за јнмв бр.2 у 2015. години 

Питање и одговор за јнмв бр.2 у 2015. години 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку услуге одржавања хигијене у пословним просторијама Института за стандардизацију Србије - јнмв бр. 3/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку услуге одржавања хигијене у пословним просторијама Института за стандардизацију Србије - јнмв бр. 3/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.3 у 2015. години

 

 

 
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности добара – набавку електричне енергије

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Набавку електричне енергије -  ЈНМВ бр. 4/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за услуге превентивног и корективног оджавања информационог система Института за стандардизацију Србије, бр. 5/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Превентивно и корективно одржавање информационог система Института за стандардизацију Србије -  ЈНМВ бр. 5/2015 

Питање и одговор за јнмв бр.5 у 2015. години 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.5 у 2015. години

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку мале вредности добара канцеларисјког, штампарско-репрографског и другог потрошног материјала - ЈНМВ бр, 6/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Набавка мале вредности добара канцеларисјког, штампарско-репрографског и другог потрошног материјала -  ЈНМВ бр. 6/2015

ИЗМЕНА - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - ЈНМВ бр. 6/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА

Питање и одговор за јнмв бр.6 у 2015. години

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ бр.6 у 2015. години

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку мале вредности одржавања хигијене у пословним просторијама
ЈНМВ, брoj 7/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за набавку мале вредности одржавања хигијене у пословним просторијама
ЈНМВ, брoj 7/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности – јнмв бр. 8/2015 – услуга превентивног и корективног одрзавања информационог система

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - за јавну набавку мале вредности – јнмв бр. 8/2015 – услуга превентивног и корективног одрзавања информационог система

Питање и одговор за јнмв бр.8/1 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.8/2 у 2015. години

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за набавку мале вредности добара канцеларисјког, штампарско-репрографског и другог потрошног материјала - ЈНМВ бр. 9/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА - Набавка мале вредности добара канцеларисјког, штампарско-репрографског и другог потрошног материјала -  ЈНМВ бр.9 /2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку мале вредности добара – набавку рачунарске опреме - ЈНМВ, бр. 10/2015

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавку рачунарске опреме - ЈНМВ, бр. 10/2015

Измена - КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА за јавну набавку мале вредности добара – набавку рачунарске опреме - ЈНМВ, бр. 10/2015

Питање и одговор за јнмв бр.10/1 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.10/2 у 2015. години

Питање и одговор за јнмв бр.10/3 у 2015. години

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА/ПРИЈАВА ЈНМВ, бр. 10/2015

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ