Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7466

Пријавите се!
 

2019

Према члану 9. Закона о изменама и допунама Закона о стандардизацији („Службени гласник РС”, бр. 46/15), акт којим се проглашава да је српски стандард или сродни документ донет, као и акт о повлачењу српског стандарда или сродног документа доноси директор Института. Тај акт, као и информација о доношењу и повлачењу српских стандарда и сродних докумената са датумом доношења и бројем акта, објављује се у гласилу Института („ИСС информације”) и на интернет страници Института.

 

 

Р. бр. 649/75-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 31. јануара 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 1055/31-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 28. фебруара 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 1513/48-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 27. марта 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 1833/51-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 24. априла 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 2270/1-53-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 29. маја 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 2269/61-53-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 31. маја 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 2520/45-53-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 24. јуна 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 2917/70-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 31. јула 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 3251/57-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 30. августа 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 3489/30-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 24. септембра 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 3948/47-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 31. октобра 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 4216/43-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 29. новембра 2019. године.Погледајте.

Р. бр. 4554/64-51-02/2019 о доношењу и повлачењу српског стандарда директор Института донео је 24. децембра 2019. године.Погледајте.