Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7163

Пријавите се!
 

Ко израђује српске стандарде

На изради српских стандарда раде стручна тела Института, комисије за стандарде и стручни савети.

 
Стручни рад Института у појединачним областима стандардизације одвија се у комисијама за стандарде, које за обављање послова из уже области рада могу основати поткомисије и радне групе. Основни задатак комисија за стандарде је припрема и реализација плана и програма доношења стандарда у одређеној области стандардизације, праћење рада и учествовање у раду одговарајућих техничких радних тела међународних и европских организација за стандардизацију, као и обављање осталих активности дефинисаних у Интерним правилима стандардизације – Део 2: Образовање и рад комисија за стандарде и сродне документе.
 
Комисије за стандарде формирају се на предлог стручних савета, који се образују ради усмеравања стручног рада у појединим областима стандардизације. Задатак стручних савета је припрема стручних основа за годишњи програм рада и годишњи план доношења српских стандарда и сродних докумената, обављање послова комисија за стандарде када их из објективних разлога није могуће образовати, као и други задаци утврђени у Одлуци о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије.

Преузмите Word формат:

Преузмите PDF формат: