COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7535

Пријавите се!
 

Сертификација

О сертификационом телу

 

Сертификационо тело Института за стандардизацију Србије (у даљем тексту СТ ИСС) настало је као посебна организациона јединица Института за стандардизацију Србије, у складу са новим обавезама предвиђеним Законом о стандардизацији („Службени гласник Републике Србије, бр. 36/2009 и 46/2015) и Одлуком о изменама и допунама оснивачког акта Института за стандардизацију Србије („Службени гласник Републике Србије ”, бр. 93/2015 и бр. 27/2016). Послове сертификације СТ ИСС ће отпочети сертификацијом система менаџмента квалитетом према захтевима стандарда  SRPS EN ISO 9001:2015. У плану је да СТ ИСС обавља сертификацију система менаџмента и према другим стандардима, као и сертификацију производа и особа, како је Законом предвиђено. 
 
У периоду од 1993. до 2008. године, послове сертификације је обављао Савезни завод за стандардизацију односно Завод за стандардизацију. Од 2008. године до данас, у складу са Законом о стандардизацији и другим правним актима који су у то време били на снази, Институт као правни следбеник Завода за стандардизацију, престаје са обављањем сертификације и своју активност усмерава искључиво ка доношењу стандарда .Савезни завод за стандардизацију је 1993. године издао први сертификат за систем квалитета према захевима серије стандарда JUS ISO 9000, у тадашњој СР Југославији. У том контексту, као следбеник Савезног завода за стандардизацију, затим Завода за стандардизацију, Институт се сматра зачетником сертификације у нашој земљи..У периоду од 1994. године до краја 2006. године Институт је издао 450 сертификата, а 2008, године у свом регистру je имао 198 важећих сертификата. Институт је издао сертификат многим организацијама по којима је привреда тадашње државе била препознатљива. У обављању провере током поступка сертификације, био је ангажован велики број запослених у Институту. Имајући ово у виду, може се рећи да Институт за стандардизацију Србије има богато искуствo и капацитете у обављању послова сертификације  
СТ ИСС ће уз поуздану и дугорочну подршку помагати организацијама да остваре своје пословне циљеве. Процеси сертификације имају непроцењиви значај с обзиром да сертификовани системи, производи и услуге чине да српска привреда све више буде саставни део светске и европске привреде, а српски производи и услуге конкурентни на европском и међународном тржишту. На домаћем тржишту, сертификација значи већи национални степен сигурности у погледу квалитета, заштите околине, безбедности и здравља на раду, безбедности информација и других елемента који савремену привреду и друштво чине успешним.За СТ ИСС значај процеса сертификације је и у промоцији стандардизације и подизању свести о важности примене стандарда. 


СТ ИСС ће процес сертификације система менаџмента обављати у складу са захтевима стандарда  SRPS/ISO/IEC 17021-1:2015, Оцењивање усаглашености — Захтеви за тела која обављају проверу  и сертификацију система менаџмента — Део 1 Захтеви. Све активности током процеса сертификације СТ ИСС ће обављати на непристрасан,објективан и отворен начин уз безусловно поштовање поверљивости. Сваку проверу и доношење одлуке о додели сертификата обављаће особље које за те активности има потребну компетентност.