COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7542

Пријавите се!
 

Документа ISO 9001 Групе за праксу проверавања

ISO 9001 Група за праксу проверавања је неформална група експерата за систем менаџмента квалитетом, проверавача и осталих који учествују у раду ISO Техничког комитета 176, Менаџмент квалитетом и обезбеђење квалитета (ISO/TC 176) и Међународног акредитационог форума (IAF).

 

Ова група развила је један број упутстава и презентација које садрже идеје, примере и објашњења о томе како проверавати QМS. Та документа одражавају процесни приступ који је суштински за проверу захтева стандарда ISO 9001, Системи менаџмента квалитетом – Захтеви.

 

Упутства су првенствено намењена проверавачима, консултантима и онима који примењују систем менаџмента квалитетом, али никако нису коначна. Она представљају скуп различитих погледа на проверавање система менаџмента квалитетом и, с обзиром на то, могуће је да њихов садржај није увек конзистентан. Стога њихова намена није да се користе као посебни захтеви са којима се треба усагласити или као критеријуми које сви проверавачи, консултанти и они који примењују систем морају да испуњавају.

QМS теме за проверу

QMS теме за проверу – ISO 9001:2015

Процеси - 184.46 KB
Чек-листе - 300.95 KB