COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7540

Пријавите се!
 

ОРГАНИ И НАЈВИШЕ РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА

 

ОРГАНИ ИНСТИТУТА

 

СКУПШТИНА


Председник
Дејана МИЛИНКОВИЋ, дипл. хем. Пословно удружење „Цементна индустрије Србије (ЦИС)”
Председник скупштине изабран је на седници одржаној 02. новембра 2016. године.

 

НАДЗОРНИ ОДБОР

Влада је 14. фебруара 2018. године донела Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора Института за стандардизацију Србије, 24 број 119-1436/2018, којим је именовала нови Надзорни одбор Института, у следећем саставу:

 

Миле Митровић, руководилац Групе за хармонизоване техничке прописе у Сектору за квалитет и безбедност производа, Министарство привреде – председник НО


и чланови:

 

мр Душан Стокић, руководилац Центра за заштиту животне средине, Привредна комора Србије, као и
Марина Донић, самостални саветник-водећи инжењер стандардизације, ИСС.

 

УПРАВНИ ОДБОР

Решењем Владе Републике Србије 24 Број 119-3001/2018 о именовању председника и чланова Управног одбора Института за стандардизацију Србије, донетoм 5. априла 2018. године, у нови Управни одбор Института именовани су:

 

Душан Рафаиловић, градски секретар за саобраћај – председник УО


и чланови:

 

др Милош Јелић, руководилац Сектора управљања квалитетом, Истраживачко-развојни центар „Alfatec“,
Љубица Марковић, главни саветник за терминалну опрему, РАТЕЛ,
Никола Мирковић, шеф одсека у Сектору за инфраструктуру квалитета, Министарство привреде и
Александар Стефановић, самостални саветник-инжењер стандардизације, ИСС.

 

 

 

НАЈВИШЕ РУКОВОДСТВО ИНСТИТУТА

 

 

Директор
Татјана БОЈАНИЋ, дипл.правник

Контакт: tatjana.bojanic@iss.rs

 

Руководилац Сектора за опште области стандардизације
Радиша КНЕЖЕВИЋ, дипл. инж. пољ. мех.

Контакт: radisa.knezevic@iss.rs


Руководилац Сектора за електротехничку стандардизацију и информациони систем
Драган ВУКСАНОВИЋ, дипл. инж. ел.

Контакт: dragan.vuksanovic@iss.rs

 

Руководилац Сектора за међународну сарадњу, информисање и издавачку делатност
Виолета НЕШКОВИЋ-ПОПОВИЋ, дипл. фил.

Контакт: violeta.neskovic@iss.rs

 

Руководилац Сектора за правне, финансијске послове и маркетинг
Јелена ДОЈЧИН, дипл. правник

Контакт: jelena.dojcin@iss.rs