Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7163

Пријавите се!
 

Како се израђују српски стандарди

Српски стандарди (и сродни документи) могу бити изворни или могу настати на основу међународних, европских и других регионалних стандарда и сродних докумената, као и националних стандарда и сродних докумената других земаља у складу са уговорима потписаним са националним телима за стандардизацију тих земаља.


Српски стандарди се израђују и објављују уз поштовање принципа и правила које су успоставиле међународне и европске организације за стандардизацију. Њих је Институт прихватио у својим интерним правилима, прилагодивши их, с једне стране, могућностима датим у националној регулативи, а са друге, искуствима и доброј пракси у области националне стандардизације.
 
Поступак израде и објављивања српских стандарда састоји се из неколико корака:
 
1. Фаза пројекта
2. Фаза предлога
3. Фаза преднацрта
4. Фаза нацрта
5. Фаза јавне расправе
6. Фаза дефинитивног текста нацрта
7. Фаза објављивања

Преузмите: