Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7209

Пријавите се!
 
Стандарди су свуда око нас!
Нови стандард о безбедности опреме на дечјим игралиштима: SRPS EN 1176-1, Опрема и потребна површина за дечја игралишта – Део 1: Општи захтеви за безбедност и методе испитивања
Објављен промотивни видео о ИСС
даље ...
 
БРЖЕ! БОЉЕ! ЕФИКАСНИЈЕ!
даље ...
Стандарди помажу да се ускладе техничке карактеристике производа и услуга, чиме индустрију чине ефикаснијом и помажу у уклањању препрека међународној трговини.
 

Нацрти српских стандарда на јавној расправи

Циљ јавне расправе је да се свим заинтересованим странама омогући да доставе примедбе и предлоге на нацрте. Рок предвиђен за јавну расправу је 60 дана од дана покретања јавне расправе или, када то налажу разлози безбедности, заштите здравља и животне средине, може бити и краћи, али не краћи од 30 дана. Комплетне текстове нацрта можете купити или добити у на увид у стандардотеци Института, а основни подаци о нацрту (наслов, предмет и подручје примене и сл.) доступни су на нашем веб-сајту.
Своје своје примедбе и предлоге на нацрт српског стандарда који Вас интересује можете послати секретару комисије.
Ознака стандарда
Фаза
КС
Почетак
Крај
Z076 
2019-04-04
2019-06-03
EN ISO 80601-2-80:2019
Medicinska električna oprema - Deo 2-80: Posebni zahtevi za osnovnu sigurnost i bitne performanse opreme za ventilaciju za ventilacionu insuficijenciju
F094 
2019-08-08
2019-10-04
prEN 13274-4
Sredstva za zaštitu organa za disanje - Metode ispitivanja - Deo 4: Ispitivanja pomoću plamena
Z085 
2018-11-15
2019-01-01
EN ISO 12799:2019
Nuklearna energija - Određivanje sadržaja azota u sinterovanim granulama UO2, (U, Gd) O2 i (U, Pu) O2 - Metoda za detekciju inertnog gasa i provodljivosti