Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7058

Пријавите се!
 

Светски дан стандарда 14. октобар 2013.

Овогодишња порука коју су Међународна организација за стандардизацију (ISO), Међународна електротехничка комисија (IEC) и Међународна унија за телекомуникације (ITU) заједнички послале у свет поводом Светског дана стандарда гласи: „Међународни стандарди обезбеђују позитивне промене”. Те промене огледају се у подржавању убрзаног раста привредних делатности у земљама у развоју, утврђивању оптималних захтева и процеса за одлагање отпада и рециклажу, уклањању препрека у комуникацији и сарадњи и обезбеђивању да производи, услуге и окружење постану приступачнији особама са посебним потребама. Међународни стандарди омогућавају земљама широм света да учествују у иновацијама, развију бољу инфраструктуру и унапреде енергетску ефикасност, чиме се подстиче општи друштвено-економски напредак.

 

Порука за Светски дан стандарда

Међународни стандарди обезбеђују позитивне промене

Данас се међународна заједница суочава са непредвидивим променама на светском тржишту, као и са потребом да се успостави равнотежа у решавању макроекономских изазова, уз неодложно проналажење одговора у вези са климатским променама.

 

Међународни стандарди представљају заједнички став водећих светских стручњака у индустријским секторима, почев од енергетских постројења и енергетске ефикасности до транспорта, система менаџмента, климатских промена, здравствене заштите, безбедности и информационих и комуникационих технологија. Добровољно нудећи своје знање и стручност за опште добро свих, стручњаци из ових и многих других области уједињују се да би створили стандарде који омогућавају земљама широм света да учествују у иновацијама и на тај начин постављају основу за позитивне промене које помажу привреди, владајућим структурама и друштву уопште.

 

Стандарди подржавају убрзани раст привредних делатности у земљама у развоју тако што указују на најбољу праксу која ће им помоћи да избегну измишљање постојећег. Узимајући у обзир снажну везу између економског раста и урбанизације, стандарди постају све присутнији у пружању помоћи градовима који настоје да развију што бољу и одрживу инфраструктуру, која ће их учинити бољим местом за живот.

 

Међународни стандарди обезбеђују да производи, услуге и окружење постану приступачнији особама са посебним потребама.

 

Стандарди се такође примењују као средство које помаже да се ублаже климатске промене унапређењем енергетске ефикасности и смањењем отпада и емисије гасова стаклене баште. Стандарди представљају најбољу праксу у примени обновљивих извора енергије, утврђују оптималне захтеве и процесе за одлагање отпада и рециклажу, као и алате за побољшање ефикасности и одрживости животне средине у свим секторима привреде.

 

Међународне организације за стандарде, као што су IEC, ISO и ITU, обезбеђују повезаност између многобројних националних и регионалних стандарда; на тај начин врши се усклађивање најбоље праксе на глобалном нивоу, уз елиминисање техничких препрека у трговини, чиме се подстиче општи друштвено-економски напредак.

 

Ове предности се одражавају на потрошача у виду већег избора, бољег квалитета и нижих цена.

 

Данас, IEC, ISO и ITU користе све проверене предности стандардизације у циљу постизања глобалног консензуса за што бољи приступ савременим друштвеним, економским и еколошким изазовима. Принципи на којима се заснива међународна стандардизација данас су важнији више него икада. Стандарди настављају да обезбеђују позитивне промене, уклањајући препреке у комуникацији и сарадњи, при чему рад IEC, ISO и ITU остаје у средишту развоја стандарда који шире знање међу свим земљама света и тако граде основу за општи напредак.