COVID-19 – Важне информације о наставку пословања ИСС-а током ванредног стања
Да ли су вам стандарди потребни у вашем послу?
Да
Не
Понекад
Не знам
Укупан број гласова: 7540

Пријавите се!
 

Закључен споразум о сарадњи између Института за стандардизацију Србије и Дирекције за мере и драгоцене метале (DMDM)

 

Директори ове две установе, мр Иван Крстић, у име Института, и мр Вида Живковић, у име DMDM-а, потписали су 26. јуна ове године споразум којим су дефинисане заједничке активности на унапређењу међусобне сарадње. Циљ овог споразума је да реализовање предвиђених активности доведе до успостављања међународно упоредиве националне инфраструктуре квалитета, чији су стандардизација и метрологија саставни део. Тиме ће се омогућити слободан проток робе и услуга и повећати конкурентност привредних субјеката у нашој земљи.

Споразумом је предвиђена непосредна размена информација и заједничко разматрање питања од обостраног интереса, организовање семинара, обука, трибина и сличних скупова, промовисање поштовања ауторских права и коришћења оригиналних публикација ИСС и DMDM, као и друге активности.

 Очекују се значајни позитивни ефекти ове сарадње, који ће се манифестовати кроз унапређење националне инфраструктуре квалитета, а тиме и стварање повољнијих услова за развој српске привреде.