Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2632

Prijavite se!
 


prSRPS EN 14104:2019

Faza: 10.99 - Нови пројекат се прихвата
Početak: 2019-07-02
Kraj: 2019-09-02

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN 14104 rev CEN/TC 307

Naslov na srpskom jeziku

Derivati masti i ulja - Metilestri masnih kiselina (MEMK) - Određivanje kiselinskog broja

Naslov na engleskom jeziku

Fat and oil derivates - Fatty acid methyl ester (FAME) - Determination of acid value

Apstrakt na srpskom jeziku

Nema informacija.

Apstrakt na engleskom jeziku

This document specifies a titrimetric method for the determination of acid value in light coloured Fatty Acid Methyl Esters, hereinafter referred as FAME. It allows the determination of acid value within a range of 0,10 mg KOH/g to 1,00 mg KOH/g.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.