Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 


naSRPS EN ISO 19679:2019

Faza: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Početak: 2019-10-03
Kraj: 2019-12-03

Jezik: Engleski
Br. strana: 18

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN ISO 19679 CEN/TC 249
Ovaj standard je identičan sa: ISO/DIS 19679 ISO/TC 61/SC 14

Naslov na srpskom jeziku

Plastične mase – Određivanje aerobne biorazgradnje neplutajućih plastičnih materijala na granici morska voda/talog – Metoda pomoću analize oslobođenog ugljen-dioksida

Naslov na engleskom jeziku

Plastics - Determination of aerobic biodegradation of non-floating plastic materials in a seawater/sediment interface - Method by analysis of evolved carbon dioxide (ISO/DIS 19679: 2019)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom utvrđuje se metoda ispitivanja za određivanje stepena i brzine aerobne biorazgradnje plastičnih materijala koji dospevaju na morski peskoviti talog, na granici faza između morske vode i morskog dna, merenjem oslobođenog ugljen-dioksida.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.