Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


prSRPS EN 14111:2019

Faza: 10.99 - Нови пројекат се прихвата
Početak: 2019-07-29
Kraj: 2019-09-29

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN 14111 rev CEN/TC 307

Naslov na srpskom jeziku

Derivati masti i ulja - Metilestri masnih kiselina (MEMK) - Određivanje jodnog broja

Naslov na engleskom jeziku

Fat and oil derivatives - Fatty Acid Methyl Esters (FAME) - Determination of iodine value

Apstrakt na srpskom jeziku

Nema informacija.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European Standard specifies a titrimetric method for the determination of iodine value in Fatty Acid Methyl Esters, hereinafter referred as FAME.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.