Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


naSRPS EN ISO 660:2019

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-07-30
Kraj: 2019-07-30

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN ISO 660 CEN/TC 307
Ovaj standard je identičan sa: ISO/DIS 660 ISO/TC 34/SC 11

Naslov na srpskom jeziku

Ulja i masti biljnog i životinjskog porekla - Određivanje kiselinskog broja i kiselosti

Naslov na engleskom jeziku

Animal and vegetable fats and oils - Determination of acid value and acidity (ISO/DIS 660:2019)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim međunarodnim standardom se utvrđuju tri metode (dve titrimetrijske i jedna potenciometrijska) za određivanje kiselosti masti i ulja životinjskog i biljnog porekla, koje se u daljem delu teksta navode kao masti. Kiselost se obično izražava kao kiselinski broj ili, alternativno, kao konvencionalno izračunata kiselost. Ovaj međunarodni standard se primenjuje na rafinisane i sirove masti i ulja biljnog i životinjskog porekla, masne kiseline iz sapunice ili tehničke masne kiseline. Metoda se ne primenjuje na voskove. Pošto su metode potpuno nespecifične, one se ne mogu koristiti za pravljenje razlike između mineralnih kiselina, slobodnih masnih kiselina i drugih organskih kiselina. Stoga kiselinski broj uključuje sve mineralne kiseline koje mogu biti prisutne.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.