Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2617

Prijavite se!
 


naSRPS EN 17372:2018

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-06-03
Kraj: 2019-08-03

Jezik: Engleski
Br. strana: 20

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN 17372 CEN/TC 33

Naslov na srpskom jeziku

Pešačka vrata na motorni pogon sa funkcijom samozatvaranja - Zahtevi i metode ispitivanja

Naslov na engleskom jeziku

Power operated pedestrian swing door drives with self closing function - Requirements and test methods

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument se primenjuje na pešačka vrata na motorni pogon sa funkcijom samozatvaranja koja koriste mehanički uskladištenu energiju za jednokrilna i dvokrilna vrata sa karakteristikama otpornosti na požar i kontrolu dima. Ovaj dokument se ne primenjuje na: - sisteme za električno kontrolisanje otvaranja i držanja vrata u određenom položaju u skladu sa EN 14637; - uređaje za regulisanje redosleda otvaranja krila vrata u skladu sa EN 1158; - električne uređaji za zadržavanje vrata u određenom položaju u skladu sa EN 1155.

Apstrakt na engleskom jeziku

This document applies to power-operated pedestrian swing door drives with self closing function using mechanically stored energy for single and double leaf swing doors with fire resistance and smoke control characteristics. This document does not apply to: - Electrically controlled hold-open systems according to EN 14637; - Door coordinating devices according to EN 1158; - Electrically powered hold-open devices for swing doors according to EN 1155. If a power-operated pedestrian swing door drive with self closing function is part of a door coordinator device for double leaf swing doors, the complete system will comply with EN 1158. If a power-operated pedestrian swing door drive with self-closing function is part of an electrically controlled hold-open system, the complete system will comply with EN 14637.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.