Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2644

Prijavite se!
 


naSRPS EN 1856-1:2018

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-08-22
Kraj: 2019-10-22

Jezik: Engleski
Br. strana: 84

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN 1856-1 CEN/TC 166

Naslov na srpskom jeziku

Dimnjaci - Zahtevi za metalne dimnjake - Deo 1: Proizvodi dimnjačkih sistema

Naslov na engleskom jeziku

Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom se utvrđuju karakteristikeu pogledu performansi za jednoslojne i višeslojne proizvode dimnjačkih sistema sa metalnim cevima (dimnjačke sekcije, dimnjački priključci i kape, uključujući oslonce), nazivnog prečnika do 1 200 mm, koji se koriste za odvod proizvoda sagorevanja iz uređaja u atmosferu. Standardom se takođe utvrđuju karakteristike u pogledu obeležavanja, uputstva proizvođača, informacije o proizvodu i ocenjivanje i verifikacije stalnosti performansi (AVCP). Metalne cevi i metalne priključne dimnjačke cevi koje nisu obuhvaćene ovim standardom date su u EN 1856-2:2019. Ovaj standard se ne primenjuje na konstrukciono nezavisne (slobodnostojeće ili samonoseće) dimnjake.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European Standard specifies the performance requirements for single and multi-wall system chimney products with rigid metallic liners (chimney sections, chimney fittings and terminals, including supports) with nominal diameter up to and including 1200 mm, used to convey the products of combustion from appliances to the outside atmosphere. It also specifies the requirements for marking, manufacturer''s instructions, product information and evaluation of conformity. Metal liners and metal connecting flue pipes not covered here are included in EN 1856-2:2009. This European Standard does not apply to structurally independent (free standing or self-supporting) chimneys.

Komisija za standarde


ICSDirektive