Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2609

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN 10207:2018

Faza: 50.60 - Завршетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Početak: 2019-07-22
Kraj: 2019-09-22

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 10207:2017 CEN/TC 459/SC 7

Naslov na srpskom jeziku

Čelici za izradu jednostavnih posuda pod pritiskom – Tehnički zahtevi za isporuku limova, traka i šipki

Naslov na engleskom jeziku

Steels for simple pressure vessels - Technical delivery requirements for plates, strips and bars

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim evropskim standardom utvrđuju se tehnički zahtevi za isporuku limova, traka i šipki od čelika u skladu sa specifikacijama za hermetičke delove jednostavnih posuda pod pritiskom kao što je utvrđeno u Direktivi 2014/29/EU (videti Prilog A) i standardizovano u EN 286-1 do EN 286-3. NAPOMENA 1 Kada se ovaj evropski standard objavi u Službenom listu Evropskih zajednica (Official Journal of the European Communities OJEU) u okviru Direktive 2014/29/EU, pretpostavka o usaglašenosti sa bitnim zahtevima za bezbednost (ESR) Direktive 2014/29/EU ograničena je na tehničke podatke o materijalima u ovom evropskom standardu i ne podrazumeva adekvatnost materijala za specifični deo opreme. Shodno tome, treba da se izvrši ocenjivanje tehničkih podataka navedenih u ovom standardu za materijal na osnovu projektnih zahteva ovog specifičnog dela opreme da bi se verifikovalo da su zadovoljeni bitni zahtevi za bezbednost Direktive 2014/29/EU.

Apstrakt na engleskom jeziku

This European Standard specifies the technical delivery requirements for plates, strips and bars made of steel in accordance with the specifications for pressurized parts in simple pressure vessels as defined in the Directive 2014/29/EU (see Annex A) and standardized in EN 286-1 to EN 286-3. NOTE Once this European Standard is published in the EU Official Journal (OJEU) under Directive 2014/29/EU, presumption of conformity to the Essential Safety Requirements (ESRs) of Directive 2014/29/EU is limited to technical data of materials in this European Standard and does not presume adequacy of the material to a specific item of equipment. Consequently, the assessment of the technical data stated in this material standard against the design requirements of this specific item of equipment to verify that the ESRs of Directive 2014/29/EU are satisfied, needs to be done.

Komisija za standarde


ICSDirektive