Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2644

Prijavite se!
 


naSRPS EN 61969-3:2019

Faza: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Početak: 2019-03-15
Kraj: 2019-05-16

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 61969-3:2019 CLC/SR 48D

Naslov na srpskom jeziku

Mehanički sklopovi za elektronsku opremu — Kućišta za spoljnu montažu — Deo 3: Zahtevi za životnu sredinu, ispitivanja i aspekti bezbednosti

Naslov na engleskom jeziku

Mechanical structures for electrical and electronic equipment - Outdoor enclosures - Part 3: Environmental requirements, tests and safety aspects

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 61969-3:2018 specificira skup osnovnih ekoloških zahteva i ispitivanja, kao i bezbednosne aspekte za kućišta za spoljnu montažu u uslovima vremenski neotpornih lokacija iznad zemlje.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.