Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2624

Prijavite se!
 


naSRPS EN IEC 60695-4:2019

Faza: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Početak: 2019-03-08
Kraj: 2019-05-08

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 60695-4:2019 CLC/SR 89

Naslov na srpskom jeziku

Ispitivanje opasnosti od požara — Deo 4: Terminologija koja se odnosi na požarna ispitivanja kod elektrotehničkih proizvoda

Naslov na engleskom jeziku

Fire hazard testing - Part 4: Terminology concerning fire tests for electrotechnical products

Apstrakt na srpskom jeziku

Termini i definicije u ovom standardu se primenjuju na ispitivanja požara za elektrotehničke proizvode. Ova osnovna publikacija o bezbednosti namenjena je tehničkim komitetima za pripremu standarda u skladu sa principima postavljenim u IEC Guide 104 i ISO/IEC Guide 51.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.