Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2617

Prijavite se!
 


naSRPS EN IEC 60317-70-2:2018

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-07-17
Kraj: 2019-09-17

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 60317-70-2:2019 CLC/TC 55

Naslov na srpskom jeziku

Specifikacije za posebne tipove žica za namotaje – Deo 71-2: Gola ili lakirana bakarna žica okruglog poprečnog preseka, obmotana staklenim vlaknima od poliestera i impregnirana smolom/lakom, temperaturnog indeksa 155

Naslov na engleskom jeziku

Specifications for particular types of winding wires - Part 70-2: Polyester glass-fibre wound resin/varnish impregnated, bare or enamelled round copper wire, temperature index 155

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj deo IEC 60317 specificira zahteve za golu ili lakiranu, bakarnu žicu za namotaje okruglog poprečnog preseka obmotanu izolacijom na bazi vlakana od poliester-stakla, nelakiranu ili impregniranu smolom ili lakom, temperaturnog indeksa 155. Sredstva za impregngnaciju mogu da budu smole na bazi epoksida, poliestera, ili poliesterimida.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.