Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN IEC 62688:2019

Faza:
Početak:
Kraj:

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN IEC 62688:2018 CLC/TC 82

Naslov na srpskom jeziku

Koncentrator fotonaponskih modula i sklopova- Bezbednosna kvalifikacija

Naslov na engleskom jeziku

Concentrator photovoltaic (CPV) modules and assemblies - Safety qualification

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 62688: 2017 (E) opisuje fundamentalna izgradnju i testiranje uslove za koncentratora Photovoltaic (CPV) modula i sklopova u cilju obezbeđivanja sigurnog električnoj i mehaničkoj rad tokom očekivanog života. Posebne teme su obezbeđeni za procenu sprečavanje strujnog udara, požara i telesne povrede zbog mehaničkih i zaštite životne sredine naprezanja. Ovaj dokument pokušaja da se definiše osnovne uslove za različite klase primene na koncentratorima fotonaponskih modula i sklopova, ali ne obuhvata sve nacionalne i regionalne kodove. Ovaj dokument je napravljen tako da njen test sekvenca može koordinirati sa onima IEC 62108, tako da jedna skup uzoraka se može koristiti za obavljanje oba procenu bezbednosti i rada CPV modula

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 62688:2017(E) describes the fundamental construction and testing requirements for Concentrator Photovoltaic (CPV) modules and assemblies in order to provide safe electrical and mechanical operation during their expected lifetime. Specific topics are provided to assess the prevention of electrical shock, fire hazards, and personal injury due to mechanical and environmental stresses. This document attempts to define the basic requirements for various application classes of concentrator photovoltaic modules and assemblies, but does not encompass all national and regional codes. This document is designed so that its test sequence can coordinate with those of IEC 62108, so that a single set of samples may be used to perform both the safety and performance evaluation of a CPV module and assembly.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.