Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN 62805-1:2019

Faza: 10.99 - Нови пројекат се прихвата
Početak: 2017-01-01
Kraj: 2017-03-01

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 62805-1:2017 CLC/TC 82

Naslov na srpskom jeziku

Metod za merenje fotonaponskog stakla (PV)- Deo 1: Merenje ukupnog zamućenja i spektralne distribucije zamućenja

Naslov na engleskom jeziku

Method for measuring photovoltaic (PV) glass - Part 1: Measurement of total haze and spectral distribution of haze

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 62805-1: 2017 utvrđuje se metoda za merenje i izračunavanje ukupnog potamnjenja i spektralna distribucija oblaka tačke stakla koja se koristi u fotonaponskim (PV) modulima. Ovaj dokument odnosi se na staklo koje se koristi u fotonaponskiml modulima, uključujući providno staklo presvučeno provodnim oksidom (TCO) i drugim vrstama stakla koja se koriste u fotonaponskim modulima.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 62805-1:2017 specifies a method for measurement and calculation of the total haze and the spectral distribution of haze of glass used in photovoltaic (PV) modules. This document is applicable to glass used in PV modules, including transparent conductive oxide coated (TCO) glass and other kinds of glass used in PV modules.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.