Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2632

Prijavite se!
 


naSRPS EN 60601-1-6:2011/A2:2019

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-07-23
Kraj: 2019-09-23

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 60601-1-6:2010/prA2:2019 CLC/TC 62

Naslov na srpskom jeziku

Elektromedicinski uređaji - Deo 1-6: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Upotrebljivost - Izmena 2

Naslov na engleskom jeziku

Medical electrical equipment - Part 1-6: General requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard: Usability

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovim standardom se utvrđuje postupak za prozviđača za analizu, specificiranje, projektovanje, verifikaciju i validaciju upotrebljivosti koja se odnosi na osnovnu bezbednost i bitne performanse elektromedicinskih uređaja.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive