Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2610

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN ISO 9809-2 :2017

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2018-08-02
Kraj: 2018-10-02

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: FprEN ISO 9809-2 CEN/TC 23
Ovaj standard je identičan sa: ISO 9809-2 ISO/TC 58/SC 3

Naslov na srpskom jeziku

Boce za gas — Bešavne, ponovo punjive čelične boce za gas — Projekat, konstrukcija i ispitivanje — Deo 2: Boce od kaljenog i otpuštenog čelika zatezne čvrstoće jednake ili veće od 1 100 MPa

Naslov na engleskom jeziku

Gas cylinders - Design, construction and testing of refillable seamless steel gas cylinders and tubes - Part 2: Quenched and tempered steel cylinders and tubes with tensile strength greater than or equal to 1 100 MPa (ISO/FDIS 9809-2:2019)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj standard utvrđuje minimalne zahteve za materijal, projekat, konstrukciju i izradu, procese izrade pregleda i ispitivanja prilikom proizvodnje ponovo punjivih normalizovanih ili norma¬lizovanih i otpuštenih bešavnih čeličnih boca za gas, vodenog kapaciteta od 0,5 l do i uključujući 150 l za komprimovane, utečnjene i rastvorene gasove.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive