Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2619

Prijavite se!
 


naSRPS EN 63132-3:2017

Faza: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Početak: 2017-09-08
Kraj: 2017-11-28

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN 63132-3:2017 CLC/SR 4

Naslov na srpskom jeziku

Uputstvo za procedure instalisanja i tolerancije kod hidroelektričnih mašina-Deo 3: Vertikalne Fransisove turbine ili pumpa-turbine

Naslov na engleskom jeziku

Guide for installation procedures and tolerances of hydroelectric machines - Part 3: Vertical Francis turbine or pump-turbine

Apstrakt na srpskom jeziku

Nema informacija.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.