Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 


naSRPS EN IEC 62053-24:2019

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-03-08
Kraj: 2019-05-08

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 62053-24:2019 CLC/TC 13

Naslov na srpskom jeziku

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje — Posebni zahtevi — Deo 24: Statička brojila za osnovnu komponentu reaktivne energije (klase 0,5 S, 1 S i 1)

Naslov na engleskom jeziku

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 24: Static meters for reactive energy at fundamental frequency (classes 0,5 S, 1S, 1, 2 and 3)

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 62053-24:2014 se primenjuje samo na novoproizvedena statička brojila reaktivne energije sa transformatorom čija je klasa tačnosti 0,5 S, i 1 S kao i na brojila koja se direktno priključuju i čija je klasa tačnosti 1. Brojila služe za merenje reaktivne energije naizmenične struje frekvencije 50 Hz ili 60 Hz i primenjuju se samo na njihova ispitivanja tipa. Koristi konvencionalnu definiciju reaktivne snage i energije a ona se računa samo kod osnovnih frekvencijskih komponenti napona i struja.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive