Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 


naSRPS EN IEC 62053-23:2019

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-03-08
Kraj: 2019-05-08

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 62053-23:2019 CLC/TC 13

Naslov na srpskom jeziku

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 23: Statička brojila reaktivne energije (klase 2 i 3)

Naslov na engleskom jeziku

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 23: Static meters for reactive energy (classes 2 and 3)

Apstrakt na srpskom jeziku

Standard se odnosi na novoproizvedena statička brojila aktivne energije, klase tačnosti 2 i 3, za merenje električne energije naizmenične struje frekvencije od 50 do 60 Hz i primenjuje se samo na njihova ispitivanja tipa. Zbog praktičnih razloga standard je zasnovan na konvencionalnoj definiciji reaktivne energije sinusoidalne struje i napona koji sadrže samo osnovnu frekvenciju.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive