Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2647

Prijavite se!
 


naSRPS EN IEC 62053-21:2019

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-03-08
Kraj: 2019-05-08

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 62053-21:2019 CLC/TC 13

Naslov na srpskom jeziku

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Deo 21: Statička brojila aktivne energije (klase 1 i 2)

Naslov na engleskom jeziku

Electricity metering equipment (a.c.) - Particular requirements - Part 21: Static meters for active energy (classes 1 and 2)

Apstrakt na srpskom jeziku

Standard se odnosi na novoproizvedena statička brojila aktivne energije, klase tačnosti 1 i 2, za merenje električne energije naizmenične struje frekvencije od 50 do 60 Hz i primenjuje se samo na njihova ispitivanja tipa. Standard se primenjuje samo na statičkaa brojila aktivne energije namenjena da se koriste u zatvorenom i na otvorenom prostoru i koja sadrže merni element i registre zatvorene u zajedničkom kućištu.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive