Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2646

Prijavite se!
 


naSRPS EN IEC 62052-11:2019

Faza: 40.60 - Завршетак јавне расправе
Početak: 2019-03-08
Kraj: 2019-05-08

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 62052-11:2019 CLC/TC 13

Naslov na srpskom jeziku

Oprema za merenje električne energije naizmenične struje - Opšti zahtevi, ispitivanja i uslovi ispitivanja - Deo 11: Merna oprema

Naslov na engleskom jeziku

Electricity metering equipment (a.c.) - General requirements, tests and test conditions - Part 11: Metering equipment

Apstrakt na srpskom jeziku

Standard obuhvata ispitivanja tipa nove opreme za merenje električne energije koja se koristi u zatvorenom i na otvorenom prostoru i predviđena je za merenje električne energije u mrežama frekvencije 50 i 60 Hz i napona do 600 V. Primenjuje se na elektromehanička i statička brojila aktivne energije koja se koriste u zatvorenom i na otvorenom prostoru i sastoje se od mernog elementa i jednog ili više registara zatvorenih u kućište brojila. Primenjuje se takođe i na radne indikatore i izlaze za ispitivanje.

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive