Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN 60335-2-4:2011/A2:2019

Faza: 10.99 - Нови пројекат се прихвата
Početak: 2017-01-01
Kraj: 2017-03-01

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 60335-2-4:2010/A2:2019 CLC/TC 61

Naslov na srpskom jeziku

Aparati za domaćinstvo i slični električni aparati — Bezbednost — Deo 2-4: Posebni zahtevi za centrifuge za rublje — Izmena 2

Naslov na engleskom jeziku

Household and similar electrical appliances - Safety - Part 2-4: Particular requirements for spin extractors

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 60335-2-4:2008 se odnosi na bezbednost centrifuga za rublje koje su ugrađene u mašine za pranje rublja koje imaju zasebne pregrade za pranje i centrifugiranje za upotrebu u domaćinstvu i sličnu upotrebu, čiji kapacitet nije veći od 10 kg suve tkanine, a obodna brzina bubnja nije veća od 50 m/s i čiji naznačeni napon nije veći od 250 V za jednofazne aparate i 480 V za druge aparate. Glavne izmene u ovom izdanju u odnosu na peto izdanje IEC 60335-2-4 su sledeće: usklađen tekst sa IEC 60335-1, i njegovim amandmanima 1 i 2; razjašnjeni su kriterijumi za zaštitu od mehaničkih opasnosti za aparate sa dvostrukim poklopcem (20.103 i 20.104); neke napomene su pretvorene u normativni tekst (tačka 1, 20.102 i Prilog AA).

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICSDirektive