Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2619

Prijavite se!
 


naSRPS EN 61169-60:2019

Faza: 40.20 - Почетак јавне расправе о нацрту српског стандарда
Početak: 2019-08-30
Kraj: 2019-10-30

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: prEN IEC 61169-60:2019 CLC/SR 46F

Naslov na srpskom jeziku

Radiofrekvencijski konektori – Deo 60: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika mm sa push-on uparivanjem - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip SMPM)

Naslov na engleskom jeziku

Radio-frequency connectors - Part 60: Sectional specifications RF coaxial connectors with inner diameter of outer conductors mm with Push on mating - Characteristics impedance 50 Ohm (type SMPM)

Apstrakt na srpskom jeziku

Ovaj dokument je specifikacija podvrste i pruža informacije i pravila za pripremu detaljne specifikcacije za RF koaksijalne konektore sa „push-on“ uparivanjem, tipične za upotrebu u 50-omskim RF kablovima ili mikro-trakama u mikrotalasnim, telekomunikacionim, bežičnim ili drugim poljima (SMPM)

Apstrakt na engleskom jeziku

Nema informacija.

Komisija za standarde


ICS

Nema informacija.

Direktive

Nema informacija.