Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN 62920:2019

Faza: 50.20 - Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Početak: 2017-12-20
Kraj: 2018-02-20

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 62920:2017 CLC/TC 82

Naslov na srpskom jeziku

Fotonaponski sistemi za proizvodnju energije - EMC zahtevi i metode ispitivanja za opremu za pretvaranje energije

Naslov na engleskom jeziku

Photovoltaic power generating systems - EMC requirements and test methods for power conversion equipment

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 62920: 2017 definiše zahteve elektromagnetske kompatibilnosti (EMC) opreme za konverziju iz DC u AC (JKP) za upotrebu u fotonaponskim (PV) energetskim sistemima. JKP (od konverzije energetske opreme), na koji se odnosi ovaj dokument, mogu biti povezane na mrežu ili autonomne. Mogu da se isporučuju sa jednim ili više fotonaponskih modula, grupišu u različite nizove, i mogu biti dizajnirani za upotrebu sa baterijama ili drugim vidovima za skladištenje energije. Ovaj standard ne odnosi se samo na PCE, povezan na javnu mrežu niskog napona ili druge sisteme napajanja sa niskim naponom, ali PCE, povezan sa mrežom srednjeg ili visokog napona, sa ili bez spuštanja transformatora.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 62920:2017 specifies electromagnetic compatibility (EMC) requirements for DC to AC power conversion equipment (PCE) for use in photovoltaic (PV) power systems. The PCE covered by this document can be grid-interactive or stand-alone. It can be supplied by single or multiple photovoltaic modules grouped in various array configurations, and can be intended for use in conjunction with batteries or other forms of energy storage. This document covers not only PCE connected to a public low voltage AC mains network or other low voltage AC mains installation, but also PCE connected to a medium or high voltage AC network with or without step-down power transformers.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.