Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN 62670-3:2019

Faza: 50.20 - Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Početak: 2017-12-20
Kraj: 2018-02-20

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 62670-3:2017 CLC/TC 82

Naslov na srpskom jeziku

Fotonaponski koncentratori (CPV)- Ispitivanje performansi – Deo 3: Merenje performansi i naznačene snage

Naslov na engleskom jeziku

Photovoltaic concentrators (CPV) - Performance testing - Part 3: Performance measurements and power rating

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 62670-3: 2017 definiše procedure za merenje i instrumentima utvrđivanje karakteristika fotonaponskih koncentratora pod standardnim radnim uslovima koncentratora (CSOC) i standardnim uslovima ispitivanja koncentratora (CSTC), kako je definisano u sstandardu IEC 62670-1, uključujući naznačeni kapacitet.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 62670-3:2017 defines measurement procedures and instrumentation for determining concentrator photovoltaic performance at concentrator standard operating conditions (CSOC) and concentrator standard test conditions (CSTC), defined in IEC 62670-1, including power ratings.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.