Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 


dnaSRPS EN 61724-1:2019

Faza: 50.20 - Почетак поступка одобравања дефинитивног текста нацрта српског стандарда
Početak: 2017-12-20
Kraj: 2018-02-20

Veza sa međunarodnim standardima
Ovaj standard je identičan sa: EN 61724-1:2017 CLC/TC 82

Naslov na srpskom jeziku

Performanse fotonaponskih sistema – Deo 1: Nadzor

Naslov na engleskom jeziku

Photovoltaic system performance - Part 1: Monitoring

Apstrakt na srpskom jeziku

IEC 61724-1: 2017 opisuje opšte karakteristike opreme, metoda i terminologija za praćenje i analizu fotonaponskih (PV) sistema performansi. To se odnosi na senzore, instalacije i tačnost praćenja opreme pored izmerenih podataka za dobijanje parametara i proveru kvaliteta,kao i na izračunate parametre i pokazatelje učinka. Pored toga služi kao osnova za druge standarde koji se oslanjaju na prikupljanje podataka.

Apstrakt na engleskom jeziku

IEC 61724-1:2017(E) outlines equipment, methods, and terminology for performance monitoring and analysis of photovoltaic (PV) systems. It addresses sensors, installation, and accuracy for monitoring equipment in addition to measured parameter data acquisition and quality checks, calculated parameters, and performance metrics. In addition, it serves as a basis for other standards which rely upon the data collected.

Komisija za standarde


ICSDirektive

Nema informacija.