COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N062 
2019-07-25
2019-09-25
EN 60601-2-43:2010/A2:2020
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-43: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse rendgen-aparata za interventne procedure - Izmena 2
N062 
2020-01-30
2020-03-30
EN 60825-1:2014/A11:2020
Bezbednost laserskih proizvoda — Deo 1: Klasifikacija opreme i zahtevi - Izmena
N062 
2020-02-28
2020-04-28
EN 62366-1:2015/FprA1:2020
Medicinski uređaji — Deo 1: Primena inženjeringa upotrebljivosti na medicinske uređaje - Izmena 1
N062 
2019-07-25
2019-09-25
EN IEC 60118-13:2020
Elektroakustika - Slušna pomagala - Deo 13: Zahtevi i metode merenja za elektromagnetsku imunost prema mobilnim digitalnim bežičnim uređajima
N062 
2019-10-10
2019-12-10
EN IEC 60580:2020
Elektromedicinski uređaji - Uređaji za merenje ozračenosti
N062 
2019-11-08
2020-01-08
EN IEC 60601-2-31:2020
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-31: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse spoljašnjih srčanih pejsmejkera sa unutrašnjim izvorom napajanja
N062 
2019-07-25
2019-09-25
EN IEC 60601-2-66:2020
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-66: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse slušnih instrumenata i sistema slušnih instrumenata
N062 
2019-04-24
2019-06-24
EN IEC 60601-2-83:2020
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-83: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse uređaja za kućnu terapiju svetlošću
N062 
2020-03-06
2020-05-06
FprEN IEC 63045:2020
Ultrazvuk - Nefokusirani izvori kratkog pulsa pritiska uključujući pneumatske i balističke izvore pulsa pritiska - Karakteristike polja
N062 
2019-10-10
2019-12-10
EN IEC 63077:2019
Dobre prakse za modernizaciju medicinskih uređaja za snimanje
N062 
2019-05-10
2019-07-10
EN IEC 80601-2-60:2020
Elektromedicinski uređaji – Deo 2-60: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse stomatološke opreme
N062 
2019-03-29
2019-05-29
FprEN IEC 80601-2-77:2019
Elektromedicinski uređaji — Deo 2-77: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse robotizovane hirurške opreme
N062 
2019-03-29
2019-05-29
EN IEC 80601-2-78:2020
Elektromedicinski uređaji – Deo 2-78: Posebni zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse medicinskih robota za rehabilitaciju, procenu, kompenzaciju i ublažavanje
N062 
2019-05-01
2019-07-01
prEN 50689
Bezbednost laserskih proizvoda - Posebni zahtevi laserske proizvode široke potrošnje
N062 
2019-07-23
2019-09-23
EN 60601-1:2006/prA2:2019
Elektromedicinski uređaji — Deo 1: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Izmena 2
N062 
2019-07-23
2019-09-23
EN 60601-1-10:2008/prA2:2019
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-10: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i osnovne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za razvoj fizioloških regulatora sa zatvorenom petljom - Izmena 2
N062 
2019-07-23
2019-09-23
EN 60601-1-11:2015/prA1:2019
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-11: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji se koriste u okruženju kućne zdravstvene nege - Izmena 1
N062 
2019-07-23
2019-09-23
EN 60601-1-12:2015/prA1:2019
Elektromedicinski uređaji — Deo 1-12: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse — Dodatni standard: Zahtevi za elektromedicinske uređaje i medicinske električne sisteme koji su predviđeni za upotrebu u uslovima hitne medicinske usluge - Izmena 1
N062 
2019-07-23
2019-09-23
EN 60601-1-2:2015/prA1:2019
Elektromedicinski uređaji — Deo 1-2: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse — Dodatni standard: Elektromagnetske smetnje — Zahtevi i ispitivanja - Izmena 1
N062 
2019-07-23
2019-09-23
EN 60601-1-6:2010/prA2:2019
Elektromedicinski uređaji - Deo 1-6: Opšti zahtevi za osnovnu bezbednost i bitne performanse - Dodatni standard: Upotrebljivost - Izmena 2

64 found, page 1 from 4  1 | 2 | 3 | 4