COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
C026 
2019-09-19
2019-11-19
CEN/TS 13388:2020
Bakar i legure bakra — Sažeti prikaz hemijskog sastava i proizvoda
C026 
2019-12-12
2020-02-12
EN 12735-1:2020
Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za klimatizaciju i hlađenje – Deo 1: Cevi za cevovode
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-1
Bakar i legure bakra – Fitinzi za vodovodne instalacije- Deo 1: Fitinzi za kapilarno meko i tvrdo lemljenje bakarnih cevi
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-2
Bakar i legure bakra – Fitinzi za vodovodne instalacije- Deo 2: Stezni fitinzi za primenu kod bakarnih cevi
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-20
Bakar i legure bakra — Fitinzi za vodovodne instalacije — Deo 20: Definicije, dimenzije navoja, metode ispitivanja, referentni podaci i prateće informacije
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-3
Bakar i legure bakra – Fitinzi za vodovodne instalacije- Deo 3: Stezni fitinzi za upotrebu za plastične i višeslojne cevovode
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-4
Bakar i legure bakra - Fitinzi za vodovodne instalacije - Deo 4: Navojni fitinzi
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-5
Bakar i legure bakra – Fitinzi za vodovodne instalacije- Deo 5: Fitinzi sa kratkim krajevima za kapilarno tvrdo lemljenje bakarnih cevi
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-6
Bakar i legure bakra – Fitinzi za vodovodne instalacije- Deo 6: Fitinzi sa krajevima koji se naglavljuju pri upotrebu kod metalnih cevi, višeslojniih i plastičnih cevovoda
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-7
Bakar i legure bakra — Fitinzi za vodovodne instalacije — Deo 7: Fitinzi koji se utiskuju pri upotrebi kod metalnih cevi
C026 
2019-09-03
2019-11-03
prEN 1254-8
Bakar i legure bakra — Fitinzi za vodovodne instalacije — Deo 8: Fitinzi koji se utiskuju pri upotrebi kod plastičnih i višeslojnih cevi
C026 
2020-02-26
2020-04-26
prEN 13601
Bakar i legure bakra – Bakarne šipke, šine i žica za opštu primenu u elektrotehnici
C026 
2020-02-26
2020-04-26
prEN 13603 rev
Bakar i legure bakra — Metode ispitivanja za ocenjivanje zaštitnih kalajnih prevlaka na vučenoj bakarnoj žici kružnog poprečnog preseka za primenu u elektrotehnici
C026 
2020-02-26
2020-04-26
prEN 13605
Bakar i legure bakra — Profili i profilisana žica od bakra za primenu u elektrotehnici
C026 
2020-01-20
2020-03-20
EN 12449:2016+A1:2019
Bakar i legure bakra – Bešavne cevi kružnog poprečnog preseka za opštu namenu
C026 
2019-01-01
2019-03-01
Bakarna folija - Tehnički zahtevi za proizvodnju i isporuku
C026 
2020-01-01
2020-03-01
EN 12163:2016
Bakar i legure bakra — Šipke za opštu namenu
C026 
2020-01-01
2020-03-01
EN 12166:2016
Bakar i legure bakra — Žica za opštu namenu
C026 
2019-08-06
2019-10-06
prEN 13600
Bakar i legure bakra — Bešavne bakarne cevi za primenu u elektrotehnici
C026 
2020-03-09
2020-05-09
EN 1971-1:2019
Bakar i legure bakra – Utvrđivanje grešaka na bešavnim cevima kružnog poprečnog preseka od bakra i legura bakra, na osnovu ispitivanja vrtložnim strujama – Deo 1: Ispitivanje spiralnim namotajem na spoljašnjoj površini

21 found, page 1 from 2  1 | 2