COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
B336 
2020-02-06
2020-04-06
FprCEN/TS 17481
Bitumen i bitumenka veziva - Određivanje sadržaja soli u bitumenu - Metoda električne provodljivosti
B336 
2020-02-06
2020-04-06
FprCEN/TS 17482
Bitumen i bitumenka veziva - Određivanje kiselinskog broja bitumena - Potenciometrijska metoda
B336 
2017-10-19
2017-12-19
FprEN 12591
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za bitumene za puteve
B336 
2019-01-10
2019-03-10
FprEN 13707
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Definicije i karakteristike
B336 
2018-01-18
2018-03-18
FprEN 17048
Fleskibilne trake za hidroizolaciju - Plastične i gumene trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina - Definicije i karakteristike
B336 
2019-12-24
2020-02-24
prEN 13614
Bitumen i bitumenska veziva — Određivanje prionljivosti bitumenskih emulzija postupkom potapanja u vodu
B336 
2018-02-15
2018-04-15
prEN 14695
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Ojačane bitumenske trake za hidroizolaciju betonskih mostova i drugih betonskih saobraćajnih površina - Definicije i karakteristike
B336 
2019-07-23
2019-09-23
prEN 17388-1
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deklaracija o uticaju proizvoda na životnu sredinu - Pravila kategorizacije proizvoda za ojačane bitumenske, plastične i gumene fleksibilne trake za hidroizolaciju (krovova) - Deo 1: : Celokupni životni ciklus
B336 
2019-07-23
2019-09-23
prEN 17388-2
Fleksibilne trake za hidroizolaciju - Deklaracija o uticaju proizvoda na životnu sredinu - Pravila kategorizacije proizvoda za ojačane bitumenske, plastične i gumene fleksibilne trake za hidroizolaciju (krovova) - Deo 2: Pocetni zivotni ciklus sa opcijama
B336 
2019-03-01
2019-05-01
FprCEN/TR 17499
Bitumen i bituminska veziva - Primeri CE označavanja i deklaracije o performansama (DoP)
B336 
2019-01-01
2019-03-01
FprEN 12591
Bitumen i bitumenska veziva — Specifikacije za bitumene za puteve
B336 
2019-01-01
2019-03-01
FprEN 13707
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Ojačane bitumenske trake za krovnu hidroizolaciju — Definicije i karakteristike
B336 
2017-11-20
2018-01-20
EN 13859-1:2014/prA1
Fleksibilne trake za hidroizolaciju — Definicije i karakteristike — Deo 1: Podloge za preklopno pokrivanje krovova
B336 
2017-11-20
2018-01-20
EN 13859-2:2014/prA1
Fleksibilne trake za hidroizolaciju – Definicije i karakteristike – Deo 2: Izolacije za zidove
B336 
2019-01-31
2019-03-31
prEN 14023
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacija za bitumene modifikovane polimerom
B336 
2019-01-01
2019-03-01
EN 14023:2010
Bitumen i bitumenska veziva — Okvir za izradu specifikacija za bitumene modifikovane polimerom
B336 
2020-02-03
2020-04-03
prEN 15434 rev
Vezivni agensi
B336 
2019-02-20
2019-04-20
prEN 15651-1 rev
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 1: Zaptivne mase za fasadne elemente
B336 
2019-02-20
2019-04-20
prEN 15651-2 rev
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 2: Zaptivne mase za zastakljivanje
B336 
2019-02-20
2019-04-20
prEN 15651-3 rev
Zaptivne mase za nekonstruktivnu upotrebu u zgradama i na pešačkim stazama – Deo 3: Zaptivne mase za spojeve sanitarija

23 found, page 1 from 2  1 | 2