COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-1:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 1: Rastvorljivi udeo veziva
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-11:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 11: Određivanje međusobne prionljivosti agregata i bitumena
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-14:2020
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja asfaltnih mešavina proizvedenih vrućim postupkom – Deo 14: Sadržaj vode
U227 
2019-09-10
2019-11-10
EN 12697-19:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 19: Vodopropusnost uzorka
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-20:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 20: Utiskivanje na kockama ili Maršalovim uzorcima
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-21:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 21: Utiskivanje na pločastim uzorcima
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-22:2020
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 22: Ispitivanje na osnovu kolotraga točka
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-28:2020
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 28: Priprema uzoraka za određivanje sadržaja veziva, sadržaja vode i granulometrijskog sastava
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-29:2020
Asfaltne mešavine – Metode ispitivanja – Deo 29: Određivanje dimenzija asfaltnog uzorka
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-34:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 34: Ispitivanje po Maršalu
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-39:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 39: Određivanje sadržaja veziva spaljivanjem
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-40:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 40: Vodopropustljivost na licu mesta
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-45:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja asfaltnih mešavina proizvedenih vrućim postupkom — Deo 45: Odnos krutosti pri zatezanju uzorka pre i posle kondicioniranja (SATS);
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-46:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 46: Pojava prslina usled niske temperature i svojstva pri ispitivanjima u uslovima jednoaksijalnog zatezanja
U227 
2019-08-22
2019-10-22
EN 12697-6:2020
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 6: Određivanje zapreminske mase asfaltnih uzoraka
U227 
2017-11-07
2018-01-07
FprEN 14188-2
Ispune i mase za zalivanje spojnica — Deo 2: Specifikacije za mase za zalivanje nanete hladnim postupkom
U227 
2019-11-07
2020-01-07
prEN 12697-48
Asfaltne mešavine - Metode ispitivanja - Deo 48: Vezivanje između slojeva
U227 
2019-08-13
2019-10-13
prEN 12272-1 rev
Površinske obrade — Metode ispitivanja — Deo 1: Stepen razastiranja i tačnost razastiranja veziva i agregata
U227 
2019-06-17
2019-08-17
prEN 12272-3 rev
Površinske obrade — Metode ispitivanja — Deo 3: Određivanje prionljivosti veziva i agregata Vijalitovom metodom
U227 
2019-08-15
2019-10-15
EN 12697-25:2016/prA1
Asfaltne mešavine — Metode ispitivanja — Deo 25: Ispitivanje pri cikličnom pritisku - Izmena 1

34 found, page 1 from 2  1 | 2