COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
D218/PKS D038 
2020-01-23
2020-03-23
FprEN 12404
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta ― Ocenjivanje efikasnosti fungicida za zidarstvo radi sprečavanja rasta izazivača suve truleži Serpula lacrymans (Schumacher ex Fries) S.F. Gray u drvetu ― Laboratorijska metoda
D218/PKS D038 
2020-01-23
2020-03-23
EN 1390:2020
Sredstva za zaštitu drveta - Određivanje mere za suzbijanje larvi kućne strižibube, Hylotrupes bajulus (Linnaeus)- Laboratorijska metoda
D218/PKS D038 
2019-12-12
2020-02-12
EN 14128:2020
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Kriterijumi efikasnosti kurativnih sredstava za zaštitu drveta koji su određeni biološkim ispitivanjima
D218/PKS D038 
2020-01-23
2020-03-23
EN 73:2020
Sredstva za zaštitu drveta ― Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja ― Postupak izazivanja starenja isparavanjem
D218/PKS D038 
2020-01-23
2020-03-23
EN 84:2020
Sredstva za zaštitu drveta — Ubrzano starenje tretiranog drveta pre biološkog ispitivanja — Postupak ispiranja
D218/PKS D038 
2018-12-25
2019-02-25
prEN 113-1
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Metoda ispitivanja u odnosu na bazidiomicete koje razaraju drvo - Deo 1: Ocena biocidne efikasnosti sredstava za zaštitu drveta
D218/PKS D038 
2018-12-25
2019-02-25
prEN 113-2
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Metoda ispitivanja u odnosu na bazidiomicete koje razaraju drvo - Deo 2: Ocenjivanje prirodne ili unapređene trajnosti
D218/PKS D038 
2019-01-22
2019-03-22
prEN 460
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Prirodna trajnost masivnog drveta - Uputstvo o zahtevima trajnosti drveta za upotrebu prema klasama opasnosti
D218/PKS D038 
2020-01-24
2020-03-24
prEN 12037
Wood preservatives - Field test method for determining the relative protective effectiveness of a wood preservative exposed out of ground contact - Horizontal lap-joint method
D218/PKS D038 
2019-07-17
2019-09-17
prEN 351-1 rev
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta - Zaštićeno masivno drvo - Deo 1: Klasifikacija prodiranja i zadržavanja preparata
D218/PKS D038 
2019-07-17
2019-09-17
prEN 351-2 rev
Trajnost drveta i proizvoda na bazi drveta -Zaštićeno masivno drvo - Deo 2: Uputstvo o uzimanju uzoraka za analizu zaštićenog drveta

11 found, page 1 from 1  1