COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
H134 
2019-08-22
2019-10-22
CEN/TS 17403:2019
Đubriva — Određivanje azota nerastvorljivog u hladnoj i vrućoj vodi u sporootpuštajućim đubrivima koja sadrže čvrst urea formaldehid i metilen ureu i u hranljivim polimerima
H134 
2020-02-13
2020-04-13
EN 13971:2020
Karbonatni i silikatni krečni materijali — Određivanje reaktivnosti — Metoda potenciometrijske titracije sa hlorovodoničnom kiselinom
H134 
2019-09-25
2019-11-25
prEN 17411
Đubriva – Određivanje perhlorata u mineralnim đubrivima tečnom hromatografijom i detekcijom pomoću tandem masene spektrometrije (LC-MS/MS)
H134 
2020-01-01
2020-03-01
EN 15477:2009
Đubriva - Određivanje sadržaja kalijuma rastvorljivog u vodi
H134 
2019-03-14
2019-05-14
prEN 15749 rev
Đubriva - Određivanje sadržaja sulfata pomoću tri različite metode
H134 
2020-01-01
2020-03-01
EN 15750:2009
Đubriva - Određivanje sadržaja ukupnog azota u mineralnim đubrivima koja sadrže azot samo kao nitratni, amonijačni i amidni pomoću dve različite metode
H134 
2020-02-20
2020-04-20
EN 15920:2011
Đubriva- Ekstrakcija fosfora rastvorljivog u 2% limunskoj kiselini
H134 
2020-01-01
2020-03-01
EN 15921:2011
Đubriva - Ekstrakcija rastvorljivog fosfora po Petermanu na 65 °C
H134 
2020-01-01
2020-03-01
EN 15925:2011
Đubriva — Ekstrakcija ukupnog sumpora prisutnog u različitim oblicima
H134 
2020-02-20
2020-04-20
EN 15928:2010
Đubriva - Određivanje finoće mlevenja (suvi postupak)
H134 
2019-03-26
2019-05-26
Đubriva - Određivanje sadržaja amidnog azota - Spektrofotometrijska metoda
H134 
2019-03-26
2019-05-26
Đubriva - Određivanje sadržaja fosfora rastvorljivog u 2 %-tnoj limunskoj kiselini - Spektrofotometrijska metoda
H134 
2019-03-26
2019-05-26
Đubriva - Određivanje sadržaja kalijuma - Plamenofotometrijska metoda

13 found, page 1 from 1  1