COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
E275 
2019-12-24
2020-02-24
prEN 13708
Prehrambeni proizvodi - Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži kristalni šećer metodom ESR spektroskopije
E275 
2019-12-02
2020-02-02
prEN 17203
Prehrambeni proizvodi – Određivanje citrinina u prehrambenim proizvodima pomoću tečne hromatografije sa tandem masenom spektrometrijom (LC-MS/MS)
E275 
2019-09-30
2019-11-30
prEN 17424
Prehrambeni proizvodi - Određivanje aflatoksina u začinima osim paprike prečišćavanjem на IAC i HPLC-FLD sa postkolonskom derivatizacijom
E275 
2019-09-30
2019-11-30
prEN 17425
Prehrambeni proizvodi - Određivanje ergot alkaloida u žitima i proizvodima od žita prečišćavanjem dSPE-om i LC-MS/MS-om
E275 
2019-12-24
2020-02-24
prEN 17444
Doping prevencija u sportu - Dobra razvojna i proizvodna praksa usmerena na odsustvo zabranjenih supstanci u hrani i dodacima hrani namenjenoj sportistima
E275 
2019-12-24
2020-02-24
prEN 1787
Prehrambeni proizvodi - Detekcija hrane tretirane zračenjem koja sadrži celulozu metodom ESR spektroskopije
E275 
2019-11-01
2020-01-01
prCEN/TS 17329-1 rev
Prehrambeni proizvodi – Opšte smernice za validaciju kvalitativnih PCR metoda u realnom vremenu – Deo 1: Validacija u jednoj laboratoriji
E275 
2019-10-30
2019-12-30
prEN 16923 rev
Prehrambeni proizvodi – Određivanje T-2 toksina i HT-2 toksina u žitima i proizvodima od žita za odojčad i malu decu primenom LC-MS/MS posle prečišćavanja pomoću SPE
E275 
2017-01-01
2017-03-01
prEN 17521
Prehrambene namirnice - Određivanje Alternaria toksina u semenkama paradajza, pšenice i semenkama suncokreta metodom SPE čišćenja i HPLC-MS/MS

9 found, page 1 from 1  1