COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
B028-2 
2019-11-28
2020-01-28
CEN/TR 15367-1:2020
Naftni proizvodi — Smernice za dobro održavanje — Deo 1: Dizel-goriva za motorna vozila
B028-2 
2020-03-05
2020-05-05
CEN/TR 17491:2020
Goriva za motorna vozila - Informacije o anilinu, derivatima anilina i sekundarnom butil-acetatu kada se koriste kao komponente za namešavanje u bezolovni benzin
B028-2 
2020-02-12
2020-04-12
ISO 14935; FprEN ISO 14935
Naftni i srodni proizvodi — Određivanje izdržljivosti plamena na fitilju prilikom uranjanja u vatro-otporne fluide
B028-2 
2019-12-10
2020-02-10
ISO 4259-3:2020; EN ISO 4259-3:2020
Naftni i srodni proizvodi – Preciznost metoda merenja i rezultati – Deo 3: Praćenje i upravljanje podacima o preciznosti koji su u vezi sa metodama ispitivanja
B028-2 
2020-03-30
2020-05-30
ISO 4264:2018; EN ISO 4264:2018
Naftni proizvodi — Izračunavanje cetanskog indeksa srednje destilatnih goriva prema jednačini sa četiri promenljive
B028-2 
2020-02-12
2020-04-12
prEN 15199-2
Naftni proizvodi - Određivanje raspodele opsega ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 2: Teški destilati i ostaci goriva
B028-2 
2019-12-24
2020-02-24
prEN 15199-3
Naftni proizvodi - Određivanje raspodele opsega ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 3: Sirova nafta
B028-2 
2020-01-28
2020-03-28
EN 16942:2016/prA1:2019
Goriva – Identifikacija kompatibilnosti vozila – Grafički prikaz informacija za potrošače
B028-2 
2019-10-28
2019-12-28
ISO 13758:1996/Amd 1:2020; EN ISO 13758:1996/A1:2020
Tečni naftni gasovi - Ocenjivanje suvoće propana - Metoda zamrzavanja na ventilu - Izmena 1
B028-2 
2020-03-12
2020-05-12
ISO/DIS 22854; prEN ISO 22854
Tečni naftni proizvodi – Određivanje tipova ugljovodonika i oksigenata u benzinu za motorna vozila i u etanol-gorivu (E85) za motorna vozila – Metoda višedimenzionalne gasne hromatografije
B028-2 
2018-01-15
2018-03-15
ISO/FDIS 3104; prEN ISO 3104
Naftni proizvodi - Providne i neprovidne tečnosti - Određivanje kinematičke viskoznosti i izračunavanje dinamičke viskoznosti
B028-2 
2019-11-12
2020-01-12
ISO/FDIS 5165; prEN ISO 5165
Naftni proizvodi – Određivanje kvaliteta paljenja dizel-goriva – Cetanska metoda
B028-2 
2019-05-21
2019-07-21
ISO 8222; prEN ISO 8222
Merni sistemi za naftu - Etaloniranje - Temperaturne korekcije pri etaloniranju zapreminskih ispitnih rezervoara
B028-2 
2019-10-22
2019-12-22
ISO 8973:1997/Amd 1; EN ISO 8973:1999/prA1
Tečni naftni gasovi - Metoda izračunavanja gustine i napona pare - Izmena 1
B028-2 
2017-03-22
2017-05-22
ISO/TR 19441:2018; prCEN ISO/TR 19441
Naftni proizvodi – Veza između temperature i gustine kod goriva, biogoriva i kod komponenata biogoriva
B028-2 
2019-05-03
2019-07-03
prCEN/TR 15367-3 rev
Naftni proizvodi – Uputstvo za pravilno skladištenje - Deo 3: Sprečavanje unakrsne kontaminacije
B028-2 
2019-07-23
2019-09-23
prEN 15199-4 rev
Naftni proizvodi – Određivanje raspodele opsega ključanja metodom gasne hromatografije – Deo 4: Lake frakcije sirove nafte
B028-2 
2019-01-02
2019-03-02
EN 15940:2016+A1:2018+AC:2019; EN 15940:2016+A1:2018
Goriva za motorna vozila — Parafinsko dizel-gorivo dobijeno sintezom ili hidroobradom — Zahtevi i metode ispitivanja
B028-2 
2019-07-05
2019-09-05
prEN 16300 rev
Goriva za motorna vozila — Određivanje vrednosti jodnog broja u metilestrima masnih kiselina (MEMK) — Računska metoda iz podataka dobijenih gasnom hromatografijom
B028-2 
2019-10-31
2019-12-31
prEN 16734 rev
Goriva za motorna vozila – Dizel-gorivo B10 za motorna vozila – Zahtevi i metode ispitivanja

35 found, page 1 from 2  1 | 2