Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2617

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N086 
2019-03-29
2019-05-29
EN 50117-9-1:2019
Koaksijalni kablovi — Deo 9-1: Specifikacija podvrste koaksijalnih kablova za prenos analognih i digitalnih signala — Unutrašnji priključni kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
N086 
2019-03-29
2019-05-29
EN 50117-9-2:2019
Koaksijalni kablovi - Deo 9-2: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za prenos analognih i digitalnih signala - Unuatrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
N086 
2019-03-29
2019-05-29
EN 50117-9-3:2019
Koaksijalni kablovi - Deo 9-3: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za prenos analognih i digitalnih signala - Unuatrašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 6 000 MHz
N086 
2019-08-01
2019-10-01
EN 50411-3-4:2019
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-4: Sistemi za razmeštanje vlakana, zidne kutije za konekcije sa splajsa na prespojni kabl, za kategorije C i A
N086 
2018-07-03
2018-09-03
EN 50411-4-1:2019
Elementi za vođenje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima – Specifikacije proizvoda – Deo 4-1: Pasivni optički ulični kabinet za kategoriju A
N086 
2018-06-22
2018-08-22
EN IEC 61169-24:2019
Radiofrekvencijski konektori — Deo 24: Specifikacija podvrste — Radiofrekvencijski koaksijalni konektori sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse od 75 Oma (tip F)
N086 
2018-06-29
2018-08-29
FprEN 61169-64:2019
Radiofrekvencijski konektori — Deo 64: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0.8 mm - Karakteristična impedansa od 50 Oma (tip-0,8)
N086 
2018-06-29
2018-08-29
EN IEC 61280-4-1:2019
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-1: Kablovska instalacija - Merenje multimodnog slabljenja
N086 
2019-03-15
2019-05-15
EN IEC 62129-3:2019
Kalibracija talasne dužine/optičke frekvencije mernih instrumenata - Deo 3: Merači optičke frekvencije korišćenjem kombinacije optičkih frekvencija
N086 
2018-06-26
2018-08-26
EN IEC 60794-2-11:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-11: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za simpleks i dupleks optičke kablove koji se koriste za instalaciju u prostorijama
N086 
2018-06-26
2018-08-26
EN IEC 60794-2-21:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-21: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za optičke distributivne kablove sa više vlakana koji se koriste za instalaciju u prostorijama
N086 
2018-06-26
2018-08-26
EN IEC 60794-2-31:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 2-31: Kablovi za unutrašnju montažu — Detaljna specifikacija za trakaste kablove sa optičkim vlaknima koji se koriste za instalaciju u prostorijama
N086 
2018-05-25
2018-07-25
FprEN IEC 61169-1-2:2019
Radiofrekvencijski konektori - Deo 1-2: Metode električnih ispitivanja - Uneseni gubici
N086 
2018-06-19
2018-08-19
EN IEC 61315:2019
Kalibracija optičkih merača snage
N086 
2018-05-25
2018-07-25
EN IEC 62148-19:2019
Aktivne optičke komponente i uređaji - Standardi za kućište i interfejs — Deo 19: Paket fotonskih čipova
N086 
2018-08-01
2018-10-01
EN IEC 62343-1:2019
Dinamički moduli – Deo 1: Standardi za performanse – Opšti uslovi
N086 
2017-01-01
2017-03-01
EN 50117-1:2019
Koaksijalni kablovi - Deo 1: Specifikacija vrste
N086 
2017-01-01
2017-03-01
EN 50117-10-1:2019
Koaksijalni kablovi - Deo 10-1: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za prenos analognih i digitalnih signala - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz
N086 
2017-01-01
2017-03-01
EN 50117-10-2:2019
Koaksijalni kablovi - Deo 10-2: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za prenos analognih i digitalnih signala - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 3 000 MHz
N086 
2017-01-01
2017-03-01
EN 50117-11-1:2019
Koaksijalni kablovi - Deo 11-1: Specifikacija podvrste za koaksijalne kablove za prenos analognih i digitalnih signala - Spoljašnji pretplatnički kablovi za sisteme koji rade na frekvencijama od 5 MHz do 1 000 MHz

150 found, page 1 from 8  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7