Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2631

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N086 
2019-11-29
2020-01-29
EN 50117-1:2019
Koaksijalni kablovi – Deo 1: Generička specifikacija
N086 
2019-08-23
2019-10-23
EN 50411-3-3:2019
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 3-3: Zaštitnik varenog spoja monomodnog optičkog vlakna
N086 
2019-11-08
2020-01-08
EN 60794-1-21:2015/FprA1:2019
Kablovi sa optičkim vlaknima — Deo 1-21: Generička specifikacija — Osnovni postupci ispitivanja optičkih kablova — Metode mehaničkih ispitivanja - Amandman 1
N086 
2018-08-21
2018-10-21
EN IEC 61169-24:2019
Radiofrekvencijski konektori — Deo 24: Specifikacija podvrste — Radiofrekvencijski koaksijalni konektori sa spajanjem pomoću navoja koji se obično koriste u kablovskim mrežama impedanse od 75 Oma (tip F)
N086 
2018-08-28
2018-10-28
EN IEC 61169-64:2019
Radiofrekvencijski konektori — Deo 64: Specifikacija podvrste za radiofrekvencijske koaksijalne konektore sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 0.8 mm - Karakteristična impedansa od 50 Oma (tip-0,8)
N086 
2018-08-28
2018-10-28
EN IEC 61280-4-1:2019
Postupci ispitivanja optičkih komunikacionih podsistema - Deo 4-1: Kablovska instalacija - Merenje multimodnog slabljenja
N086 
2019-09-20
2019-11-20
FprEN IEC 61756-1:2019
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente - Standard za interfejs za sisteme za upravljanje vlaknima - Deo 1: Opšte i smernice
N086 
2019-07-19
2019-09-19
EN IEC 61169-1-2:2019
Radiofrekvencijski konektori - Deo 1-2: Metode električnih ispitivanja - Uneseni gubici
N086 
2019-08-06
2019-10-06
prEN 50377-14-1
Kompleti konektora i komponente za povezivanje koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 14-1: Simpleks i dupleks savitljivi kablovi napravljeni od simpleks utikača sa cilindričnom ferulom, koji koriste monomodna optička vlakna kategorija B1 ili B6 prema EN 60793-2-50, za kategoriju C u skladu sa EN 61753 1
N086 
2018-12-12
2019-02-12
prEN 50411-2-4:2018
Elementi za razmeštanje vlakana i spojnice koji se koriste u optičkim komunikacionim sistemima — Specifikacije proizvoda — Deo 2-4: Zaptivene spojnice nerazdvojivog spoja vlakana sa kupolastim poklopcem, tip 1, za kategorije S i A
N086 
2019-06-19
2019-08-19
prEN IEC 61169-15:2019
Radiofrekvencijski konektori — Deo 15: RF koaksijalni konektori sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika od 4.13 mm (0,163 in) sa spajanjem pomoću navoja — Karakteristična impedansa od 50 Ω (tip SMA)
N086 
2019-11-01
2020-01-01
prEN IEC 61169-60:2019
Radiofrekvencijski konektori – Deo 60: Specifikacija podvrste RF koaksijalnih konektora sa unutrašnjim prečnikom spoljašnjeg provodnika mm sa push-on uparivanjem - Karakteristična impedansa 50 Oma (tip SMPM)
N086 
2019-01-17
2019-03-17
prEN IEC 61754-4:2018
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 4: Familija konektora tipa SC
N086 
2019-01-17
2019-03-17
prEN IEC 61754-6:2018
Optički sklopovi za međusobno povezivanje i pasivne komponente — Interfejsi optičkih konektora — Deo 6: Familija konektora tipa MU
N086 
2019-03-15
2019-05-15
EN IEC 62129-3:2019
Kalibracija talasne dužine/optičke frekvencije mernih instrumenata - Deo 3: Merači optičke frekvencije korišćenjem kombinacije optičkih frekvencija
N086 
2019-03-04
2019-05-04
prEN IEC 62343-3-3:2019
Dinamički moduli — Deo 3-3: Obrasci specifikacije performansi — Svičevi sa selekcijom talasne dužine
N086 
2019-05-22
2019-07-22
prEN IEC 63138-2:2019
Višekanalni radiofrekvencijski konektori — Deo 2: Specifikacija podvrste za MQ4 seriju kružnih konektora
N086 
2019-11-01
2020-01-01
prEN IEC 60793-1-34:2019
Optička vlakna - Deo 1-34: Metode merenja i postupci ispitivanja - Uvrtanje vlakna
N086 
2019-09-06
2019-11-06
EN IEC 60793-2:2019
Optička vlakna – Deo 2: Specifikacije proizvoda – Opšte
N086 
2019-09-10
2019-11-10
prEN IEC 60793-2-40:2019
Optička vlakna – Deo 2-40: Specifikacije proizvoda – Specifikacija podvrste multimodnih vlakana kategorije A4

116 found, page 1 from 6  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6