COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2654

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
Z183 
2019-01-31
2019-03-31
FprCEN/TS 16214-2
Kriterijumi održivosti za proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe — Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori — Deo 2: Ocenjivanje usaglašenosti, uključujući lanac sledljivosti i maseni bilans
Z183 
2020-02-20
2020-04-20
FprCEN/TS 17459
Građevinski proizvodi- Ocenjivanje ispuštanja opasnih materija- Određivanje ekotoksičnosti iz eluata građevinskih proizvoda
Z183 
2019-07-04
2019-09-04
EN 13071-3:2019
Stacionarni kontejneri do 5 000 l koji se podižu odozgo i prazne odozdo — Deo 3: Preporučeni priključci sistema za podizanje
Z183 
2020-03-26
2020-05-26
FprEN 14803
Identifikacija i/ili određivanje količine otpada
Z183 
2019-11-21
2020-01-21
EN 1501-1:2020
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 1: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa zadnje strane
Z183 
2019-11-21
2020-01-21
EN 1501-2:2020
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 2: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa bočne strane
Z183 
2019-11-21
2020-01-21
EN 1501-3:2020
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost - Deo 3: Vozila za sakupljanje otpada sa utovarom sa prednje strane
Z183 
2019-11-21
2020-01-21
EN 1501-5:2020
Vozila za sakupljanje otpada — Opšti zahtevi i zahtevi za bezbednost — Deo 5: Uređaji za podizanje kod vozila za sakupljanje otpada
Z183 
2020-01-30
2020-03-30
CEN/TR 16192:2020
Karakterizacija otpada — Analiza eluata
Z183 
2019-06-27
2019-08-27
EN 16214-1:2012/FprA1
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijumi, indikatori i verifikatori – Deo 1: Terminologija
Z183 
2019-06-27
2019-08-27
EN 16214-4:2013/FprA1
Kriterijum za održivu proizvodnju biogoriva i biotečnosti za energetske potrebe – Principi, kriterijum, indikatori i verifikatori – Deo 4: Metode izračunavanja balansa emisije gasova staklene bašte preko analize životnog ciklusa
Z183 
2020-02-06
2020-04-06
EN 16486:2014/FprA1
Mašine za kompaktiranje otpadnog materijala ili frakcije za reciklažu – Kompaktori – Zahtevi za bezbednost
Z183 
2019-01-15
2019-03-15
FprEN 17322
Karakterizacija otpada – Određivanje odabranih polihlorovanih bifenila (PCB) u čvrstom otpadu pomoću gasne hromatografije sa detektorom zahvata elektrona ili masene spektrometrijske detekcije
Z183 
2020-03-26
2020-05-26
FprEN 17366
Upravljanje otpadom- Kontrola pristupa - Identifikacija i autorizacija
Z183 
2019-09-05
2019-11-05
EN 840-1:2020
Pokretni kontejneri za otpad i reciklabilni otpad — Deo 1: Kontejneri sa dva točka kapaciteta do 400 l koji se podižu pomoću češljastih uređaja za podizanje — Dimenzije i konstrukcija - Izmena 1
Z183 
2019-09-05
2019-11-05
EN 840-2:2020
Pokretni kontejneri za otpad i reciklabilni otpad — Deo 2: Kontejneri sa četiri točka kapaciteta do 1 300 l sa ravnim poklopcem, koji se podižu pomoću cilindričnih nosača i/ili češljastih uređaja za podizanje — Dimenzije i konstrukcija - Izmena 1
Z183 
2019-09-05
2019-11-05
EN 840-3:2020
Pokretni kontejneri za otpad i reciklabilni otpad — Deo 3: Kontejneri sa četiri točka kapaciteta do 1 300 l sa kliznim poklopcem, koji se podižu pomoću cilindričnih nosača i/ili češljastih uređaja za podizanje — Dimenzije i konstrukcija - Izmena 1
Z183 
2019-09-05
2019-11-05
EN 840-4:2020
Pokretni kontejneri za otpad i reciklabilni otpad — Deo 4: Kontejneri sa četiri točka kapaciteta do 1 700 l sa ravnim poklopcem, koji se podižu pomoću širokih cilindričnih nosača ili BG sistema i/ili širokih češljastih uređaja za podizanje — Dimenzije i konstrukcija - Izmena 1
Z183 
2019-09-05
2019-11-05
EN 840-5:2020
Pokretni kontejneri za otpad i reciklabilni otpad — Deo 5: Zahtevi za performanse i metode ispitivanja
Z183 
2019-09-05
2019-11-05
EN 840-6:2020
Pokretni kontejneri za otpad i reciklabilni otpad — Deo 6: Bezbednosni i zdravstveni zahtevi - Izmena 1

64 found, page 1 from 4  1 | 2 | 3 | 4