Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2603

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
B082 
2019-06-30
2019-08-30
Bezbednost u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudnickih prostorija
B082 
2019-06-30
2019-06-30
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka izduvnih gasova rudničkih dizel-lokomotiva
B082 
2019-06-30
2019-08-30
Bezbednost u rudnicima - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Određivanje ugljendioksida, kiseonika, metana, vodonika i azota orsat-aparatom
B082 
2019-06-30
2019-06-30
Sigurnost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine
B082 
2019-06-30
2019-06-30
Bezbednost u rudnicima - Metode odredivanja stepena opasnosti od metana u rudnicima - Klasifikacija jame i kategorizacija jamskih prostorija
B082 
2019-07-04
2019-09-04
ISO 19225:2017/FDAmd 1; EN ISO 19225:2017/FprA1
Rudarske mašine za podzemnu eksploataciju – Pokretne mašine za vađenje rude na otkopu – Zahtevi za bezbednost za kombinovane otkopne mašine (kombajne) i strugove za otkopavanje - Izmena 1
B082 
2018-11-09
2019-01-09
ISO 19296:2018; EN ISO 19296:2018
Pokretne rudarske mašine - Pokretne mašine za rad u podzemnoj eksploataciji – Bezbednost mašina
B082 
2017-03-11
2017-03-11
ISO 10378:2016
Sulfidni koncentrati bakra, olova i cinka — Određivanje zlata i srebra – Kupelaciona gravimetrijska i plamena atomsko apsorpciona spektrometrijska metoda analize
B082 
2019-05-30
2019-07-30
Zaštita na radu u rudarstvu - Metode ispitivanja jamskog vazduha - Uzimanje uzoraka vazduha iz podzemnih rudničkih prostorija, Izmena 1
B082 
2019-05-30
2019-07-30
Sigurnost u rudnicima - Metode uzimanja uzoraka ugljene prašine za određivanje eksplozivnosti i utvrđivanje intenziteta izdvajanja ugljene prašine, Izmena 1
B082 
2019-04-12
2019-06-12
prEN 1804-1
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 1: Elementi podgrade i opšti zahtevi
B082 
2019-04-12
2019-06-12
prEN 1804-2
Mašine za podzemne rudnike —Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 2: Klipovi i cilindri pogonske grupe
B082 
2019-04-12
2019-06-12
prEN 1804-3
Mašine za podzemne rudnike — Bezbednosni zahtevi za hidraulične podgrade — Deo 3: Hidraulični upravljački sistemi
B082 
2019-03-29
2019-05-29
ISO 13909-5:2016
Kameni ugalj i koks — Mehaničko uzorkovanje — Deo 5: Koks — Uzimanje uzoraka iz protoka materijala
B082 
2019-04-03
2019-06-03
ISO 13909-6:2016
Kameni ugalj i koks - Mehaničko uzorkovanje - Deo 6: Koks - Priprema uzoraka za ispitivanje
B082 
2016-01-01
2016-03-01
Rudarstvo - Termini i definicije - Istražno bušenje
B082 
2019-01-01
2019-03-01
Sigurnost u rudnicima - Metode odredivanja eksplozivnosti ugljene prašine
B082 
2019-01-01
2019-03-01
Sigurnost u rudnicima - Odredivanja metanonosnosti ugljenih slojeva - Klasifikacija ugljenih slojeva prema stepenu opasnosti od metana
B082 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 18894:2018
Koks - Određivanje indeksa reaktivnosti koksa (CRI) i čvrstoće koksa nakon reakcije (CSR)
B082 
2019-01-01
2019-03-01
ISO 622:2016
Metode ispitivanja uglja i koksa - Određivanje sadržaja fosfora u pepelu uglja i koksa - Fotometrijska metoda

21 found, page 1 from 2  1 | 2