COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N009 
2020-02-14
2020-04-14
CLC/FprTS 50238-2:2020
Primene na železnici — Kompatibilnost voznih sredstava i sistema za detekciju voza — Deo 2: Kompatibilnost sa šinskim strujnim kolima
N009 
2019-12-06
2020-02-06
EN 50119:2020
Primene na železnici - Stabilna postrojenja - Nadzemni kontaktni vodovi električne vuče
N009 
2019-07-29
2019-09-29
EN 50128:2011/A1:2020
Primene na železnici — Sistemi za komunikaciju, signalizaciju i obradu — Softver za upravljanje železnicom i sistemi zaštite - Izmena 1
N009 
2019-08-07
2019-10-07
EN 50153:2014/A2:2020
Primene na železnici — Vozna sredstva — Mere zaštite od električnih opasnosti - Izmena 2
N009 
2019-08-07
2019-10-07
EN 50159:2010/A1:2020
Primene na železnici — Sistemi za komunikaciju, signalizaciju i obradu — Bezbednost komunikacije u prenosnim sistemima - Izmena 1
N009 
2019-08-07
2019-10-07
EN 50163:2004/A2:2020
Primene na železnici - Naponi napajanja sistema električne vuče - Izmena 2
N009 
2019-08-02
2019-10-02
EN 50238-1:2019
Primene na železnici — Kompatibilnost između voznog sredstva i sistema za detekciju voza - Deo 1: Opšte
N009 
2019-08-07
2019-10-07
EN 50553:2012/A2:2020
Primene na železnici — Zahtevi za sposobnost vožnje u slučaju požara na voznim sredstvima - Izmena 2
N009 
2019-09-27
2019-11-27
EN 50641:2020
Primene na železnici - Stabilna postrojenja – Zahtevi za validaciju alata za simulaciju koji se koristi za projektovanje sistema napajanja u vuči
N009 
2019-09-20
2019-11-20
EN IEC 60077-3:2019
Električna oprema za vozna sredstva - Deo 3: Elektrotehničke komponente - Pravila za prekidače jednosmerne struje
N009 
2019-09-20
2019-11-20
EN IEC 60077-4:2019
Primene na železnici — Električna oprema za vozna sredstva — Deo 4: Elektrotehničke komponente — Pravila za prekidače naizmenične struje
N009 
2019-09-20
2019-11-20
EN IEC 60077-5:2019
Primene na železnici — Elektrotehnička oprema za vozna sredstva — Deo 5: Elektrotehničke komponente — Pravila za visokonaponske osigurače
N009 
2019-08-16
2019-10-16
EN IEC 62290-3:2019
Primene na železnici — Menadžment gradskim vođenim transportom i sistemi komandovanja/upravljanja — Deo 3: Specifikacije zahteva sistema
N009 
2019-05-29
2019-07-29
EN 50128:2011/FprAA:2020
Primene na železnici — Sistemi za komunikaciju, signalizaciju i obradu — Softver za upravljanje železnicom i sistemi zaštite - Izmena
N009 
2019-04-22
2019-06-22
prEN 50155
Primene na železnici – Vozna sredstva - Elektronska oprema
N009 
2018-04-05
2018-06-05
FprEN 50367:2020
Primene na železnici – Sistemi za oduzimanje struje – Tehnički kriterijumi za uzajamno dejstvo pantografa i kontaktnog voda (za postizanje slobodnog pristupa)
N009 
2018-11-14
2019-01-14
FprEN 50488:2020
Primene na železnici — Stabilna postrojenja - Električne mere zaštite na radu na ili u blizini nadzemne kontaktne mreže i/ili pripadajućeg povratnog voda
N009 
2019-06-05
2019-08-05
FprEN 50546:2020
Primene na železnici — Vozna sredstva — Trofazni spoljašnji sistem i konektori za napajanje šinskih vozila
N009 
2019-06-26
2019-08-26
prEN 50702:2019
Primene na železnici – Vozna sredstva – Oduzimači struje sa treće šine (papuča): Karakteristike i ispitivanja
N009 
2019-12-20
2020-02-20
prEN IEC 61133:2019
Primene na železnici — Vozna sredstva — Ispitivanje voznih sredstava posle završetka izrade, a pre puštanja u saobraćaj

33 found, page 1 from 2  1 | 2