COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
U043 
2019-06-27
2019-08-27
EN 14366:2004/FprA1
Laboratorijska merenja buke od instalacija za otpadne vode - Izmena
U043 
2019-10-24
2019-12-24
prEN 16205
Laboratorijsko merenje buke nastale hodanjem po podu
U043 
2020-01-07
2020-03-07
ISO/DIS 10848-5; prEN ISO 10848-5
Akustika – Laboratorijska i terenska merenja bočnog provođenja vazdušnog zvuka, zvuka udara i zvuka servisne opreme u zgradama između susednih prostorija – Deo 5: Efikasnost emisije sa građevinskih elemenata
U043 
2017-12-27
2018-02-27
ISO/DIS 11654.2; prEN ISO 11654
Akustika - Zvučni apsorberi koji se koriste u zgradama - Ocena zvučne apsorpcije
U043 
2019-06-03
2019-08-03
ISO/PRF 12999-1; prEN ISO 12999-1
Akustika – Određivanje i primena merne nesigurnosti u građevinskoj akustici – Deo 1: Zvučna izolacija
U043 
2019-10-03
2019-12-03
ISO/FDIS 12999-2; prEN ISO 12999-2
Određivanje i primena merne nesigurnosti u građevinskoj akustici – Deo 2: Koeficijenti zvučne apsorpcije
U043 
2020-01-03
2020-03-03
ISO/PRF 16283-2; prEN ISO 16283-2
Akustika – Terensko merenje zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata – Deo 2: Izolacija od zvuka udara
U043 
2020-02-19
2020-04-19
ISO/DIS 717-1; prEN ISO 717-1
Akustika — Ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 1: Izolacija od vazdušnog zvuka
U043 
2019-12-19
2020-02-19
ISO/DIS 717-2; prEN ISO 717-2
Akustika — Ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 2: Izolacija od zvuka udara
U043 
2019-09-25
2019-11-25
EN 14366:2004+A1:2019
U043 
2018-07-25
2018-09-25
ISO/CD 10052; prEN ISO 10052 rev
Akustika - Terenska merenja izolacije od vazdušnog zvuka, zvuka udara i od zvuka opreme za održavanje i funkcionisanje instalacija - Trijažna metoda
U043 
2019-09-13
2019-11-13
ISO/CD 10140-1; prEN ISO 10140-1 rev
Akustika – Laboratorijska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata – Deo 1: Pravila primene za određene proizvode
U043 
2016-01-01
2016-03-01
ISO/FDIS 10140-4; FprEN ISO 10140-4
Akustika — Laboratorijska merenja zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 4: Procedure merenja i zahtevi
U043 
2018-12-04
2019-02-04
ISO/CD 3382-3; prEN ISO 3382-3 rev
Akustika — Merenje akustičkih parametara prostorije — Deo 3: Otvoreni kancelarijski prostor
U043 
2018-10-05
2018-12-05
ISO/CD 354; prEN ISO 354 rev
Akustika - Merenje zvučne apsorpcije u reverberacionoj komori
U043 
2018-01-01
2018-03-01
ISO 717-1:2013; EN ISO 717-1:2013
Akustika — Ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 1: Izolacija od vazdušnog zvuka
U043 
2018-01-01
2018-03-01
ISO 717-2:2013; EN ISO 717-2:2013
Akustika — Ocena zvučne izolacije u zgradama i zvučne izolacije građevinskih elemenata — Deo 2: Izolacija od zvuka udara
U043 
2019-05-24
2019-07-24
ISO/NP 9052-1; prEN ISO 9052-1 rev
Akustika - Određivanje dinamicke krutosti - Deo 1: Materijali koji se postavljaju ispod plivajucih podova u stanovima (identičan sa ISO 9052-1:1989)
U043 
2019-01-01
2019-03-01
Akustika u građevinarstvu - Tehnički uslovi za projektovanje i građenje zgrada

19 found, page 1 from 1  1