Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2630

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
Z021/PKS U092 
2019-08-15
2019-10-15
CEN/TS 16459:2019
Izlaganje krovova i krovnih pokrivača dejstvu požara spolja — Proširena primena rezultata ispitivanja iz CEN/TS 1187
Z021/PKS U092 
2019-10-03
2019-12-03
FprEN 1363-1
Ispitivanja otpornosti na požar — Deo 1: Opšti zahtevi
Z021/PKS U092 
2019-06-06
2019-08-06
EN 15254-3:2019
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar — Nenoseći zidovi — Deo 3: Lake pregrade
Z021/PKS U092 
2019-11-07
2020-01-07
ISO/FDIS 11925-2; FprEN ISO 11925-2
Ispitivanja reakcije na požar — Zapaljivost proizvoda izloženih direktnom dejstvu plamena — Deo 2: Ispitivanje jednim plamenom
Z021/PKS U092 
2018-12-27
2019-02-27
prEN 13238
Ispitivanja reakcije građevinskih proizvoda na požar — Postupci kondicioniranja i opšta pravila za izbor podloga
Z021/PKS U092 
2019-01-10
2019-03-10
FprEN 13381-10
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 10: Zaštita primenjena na pune zategnute čelične šipke
Z021/PKS U092 
2019-10-07
2019-12-07
prEN 13501-3
Požarna klasifikacija građevinskih proizvoda i elemenata zgrade — Deo 3: Klasifikacija na osnovu podataka dobijenih ispitivanjem otpornosti na požar proizvoda i elemenata koji se koriste u servisnim instalacijama zgrada i električnim kablovima
Z021/PKS U092 
2019-05-20
2019-07-20
EN 1366-1:2014/prA1
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 1: Ventilacioni kanali - Izmena 1
Z021/PKS U092 
2019-05-20
2019-07-20
EN 1366-12:2014/prA1
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 12: Nemehanička požarna barijera za sistem ventilacionih kanala - Izmena 1
Z021/PKS U092 
2019-09-10
2019-11-10
prEN 1366-4
Ispitivanje otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 4: Zaptivke linearnih spojeva
Z021/PKS U092 
2019-04-15
2019-06-15
prEN 1366-5
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 5: Servisni kanali i okna
Z021/PKS U092 
2019-05-28
2019-07-28
prEN 1366-8
Ispitivanje otpornosti na požar servisnih instalacija — Deo 8: Kanali za ekstrakciju dima
Z021/PKS U092 
2019-03-28
2019-05-28
FprEN 13823
Ispitivanje reakcije građevinskih proizvoda na požar — Građevinski proizvodi, izuzimajući podne obloge, izloženi toplotnom dejstvu jednog gorućeg izvora
Z021/PKS U092 
2017-09-13
2017-11-13
prEN 15269-20
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti na požar i/ili propuštanja dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati, uključujući njihove građevinske okove — Deo 20: Propuštanje dima kroz vrata, sklopove za zatvaranje i prozore koji se mogu otvarati
Z021/PKS U092 
2019-11-25
2020-01-25
prEN 15882-5
Proširena primena rezultata ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 5: Kombinovane penetracione ispune
Z021/PKS U092 
2019-07-29
2019-09-29
ISO/DIS 1182; prEN ISO 1182
Ispitivanja reakcije na požar građevinskih proizvoda — Ispitivanje negorivosti
Z021/PKS U092 
2019-08-15
2019-10-15
prEN 13238 rev
Ispitivanja reakcije građevinskih proizvoda na požar — Postupci kondicioniranja i opšta pravila za izbor podloga
Z021/PKS U092 
2019-01-25
2019-03-25
prEN 13381-1
Metode ispitivanja za određivanje doprinosa otpornosti konstrukcijskih elemenata na požar — Deo 1: Horizontalne zaštitne membrane
Z021/PKS U092 
2019-08-12
2019-10-12
prEN 1366-10 rev
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 10: Klapne za kontrolu dima
Z021/PKS U092 
2019-08-19
2019-10-19
EN 1366-12:2014+A1:2019
Ispitivanja otpornosti servisnih instalacija na požar — Deo 12: Nemehanička požarna barijera za sistem ventilacionih kanala

26 found, page 1 from 2  1 | 2