COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
U113 
2019-07-18
2019-09-18
EN 17277:2019
Hidrometrija - Zahtevi za merenje i klasifikacija instrumenata za merenje intenziteta kiše
U113 
2012-01-01
2012-03-01
ISO 772:2011; EN ISO 772:2011
Hidrometrija - Rečnik i simboli
U113 
2012-01-01
2012-03-01
ISO 4373:2008; EN ISO 4373:2008
Hidrometrija - Uređaji za merenje vodostaja
U113 
2019-03-16
2019-05-16
ISO/WD 4373; prEN ISO 4373 rev
Hidrometrija - Uređaji za merenje vodostaja
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 4375:2014; EN ISO 4375:2014
Hidrometrija – Žičare za merenja u otvorenim tokovima
U113 
2012-01-01
2012-03-01
ISO 748:2007; EN ISO 748:2007
Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima korišćenjem hidrometrijskih krila ili plovaka
U113 
2017-03-10
2017-05-10
ISO/CD 748; prEN ISO 748 rev
Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima korišćenjem uređaja za merenje brzine
U113 
2017-01-25
2017-03-25
ISO/CD 772; prEN ISO 772 rev
Hidrometrija - Rečnik i simboli
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 1100-2:2010
Hidrometrija – Merenje protoka vode u otvorenim tokovima – Deo 2: Određivanje zavisnosti vodostaj–protok
U113 
2017-01-01
2017-03-01
ISO 15769:2010
Hidrometrija - Uputsva za ugradnju uređaja za merenje brzine korišćenjem uređaja za merenja brzine metodom doplerovog efekta i metodom akustične korelacije
U113 
2017-01-01
2017-03-01
ISO 24155:2016
Hidrometrija - Sistemi prenosa hidrometrijskih podataka - Specifikacija zahteva sistema
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 3454:2008
Hidrometrija – Oprema za direktno merenje dubina i oprema za vešanje
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 3846:2008
Hidrometrija – Merenje protoka u otvorenim tokovima korišćenjem preliva sa pravougaonim širokim pragom
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO 9825:2005
Hidrometrija – Merenje protoka na velikim rekama i merenje protoka velikih voda
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO/TR 9210:2017
Hidrometrija - Merenja na rekama koje meandriraju i na vodotocima sa nestabilnim konturama
U113 
2020-01-01
2020-03-01
Hidrometrija – Funkcionalni zahtevi i karakteristike hvatača suspendovanog nanosa
U113 
2020-01-01
2020-03-01
ISO/TS 3716:2006
Hidrometrija – Funkcionalni zahtevi i karakteristike hvatača suspendovanog nanosa

17 found, page 1 from 1  1