COVID-19 – Važne informacije o nastavku poslovanja ISS-a tokom vanrednog stanja
Da li su vam standardi potrebni u vasem poslu?
Da
Ne
Ponekad
Ne znam
Ukupan broj glasova: 2655

Prijavite se!
 
Kod:   Status:   TC:   Faza:    

Plan rada

Oznaka standarda
Faza
TC
Početak
Kraj
N011 
EN 50341-2-15:2019
Nadzemni električni vodovi koji prelaze 1 kV naizmenične struje-Deo 2-15:Nacionalni normativni aspekti (NNA) za Holandiju (zasnovani na EN 50341-1:2012)
N011 
2019-10-31
2019-12-31
EN 50341-2-2:2019
Nadzemni električni vodovi koji prelaze 1 kV naizmenične struje-Deo 2-2: Nacionalni normativni aspekti (NNA) za Belgiju (zasnovani na EN 50341-1:2012)
N011 
2019-10-31
2019-12-31
EN 50341-2-4:2019
Nadzemni električni vodovi koji prelaze 1 kV naizmenične struje – Deo 2-4: Nacionalni normativni aspekti (NNA) za Nemačku (zasnovani na EN 50341-1:2012)
N011 
2019-01-01
2019-03-01
EN 50341-2-9:2017/A1:2018
Nadzemni elektricni vodovi iznad 1 kV naizmenične struje-Deo 2-9: Nacionalni normativni aspekti za Veliku Britaniju i Severnu Irsku (zasnovani na EN 50341-1:2012)-Izmena 1
N011 
2019-01-01
2019-03-01
EN 50673:2019
Uključni tip prolaznih izolatora za 72,5 kV , 630 A I 1250 A za tečnošču napunjene transformatore i drugu opremu
N011 
2018-07-05
2018-09-05
EN 60137:2017/AC:2018-08
Izolovani prolazni izolatori za naizmenične napone iznad 1 000 V-Ispravka
N011 
2019-01-01
2019-03-01
EN 60507:2014/AC:2018-09
Ispitivanja veštačkim zagađenjem visokonaponskih keramičkih i staklenih izolatora za primenu u sistemima naizmenične struje-Ispravka
N011 
2019-01-01
2019-03-01
EN 61232:1995/corrigendum Feb. 1996
Aluminijumsko uže sa čeličnim žicama za električne svrhe-Ispravka
N011 
2018-02-26
2018-04-04
EN 61466-2:1998/A2:2018
Kompozitne lančane izolatorske jedinice za nadzemne vodove nazivnog napona većeg od 1 000 V- Deo 2: Dimenzione i električne karakteristike
N011 
2018-12-28
2019-02-28
EN IEC 61952-1:2019
Izolatori za nadzemne vodove - Kompozitni potporni izolatori za nadzemne vodove za naizmeničnu struju nazivnog napona većeg od 1 000 V - Definicije, metode ispitivanja i kriterijumi za prijem
N011 
2019-01-01
2019-03-01
EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018; EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018
Prolazni izolatori za primene u jednosmernoj struji
N011 
2019-01-01
2019-03-01
EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018/AC:2019-03
Prolazni izolatori za primene u jednosmernoj struji-Ispravka
N011 
2017-10-20
2018-01-09
EN IEC/IEEE 65700-19-03:2018
Primena prolaznih izolatora za jednosmernu struju
N011 
2019-05-06
2019-07-06
EN IEC 61854:2020
Nadzemni vodovi - Zahtevi i ispitivanja za rastojnike
N011 
2019-05-06
2019-07-06
EN IEC 61897:2020
Nadzemni vodovi - Zahtevi i ispitivanja za prigušivače eolskih vibracija, tipa "Stockbridge"
N011 
Izolatori - Termini i definicije - Izmene
N011 
EN 50341-3:2001/corrigendum Oct. 2010
Nadzemni vodovi preko 45 kV naizmenične struje - Deo 3: Komplet nacionalnih normativnih aspekata - Ispravka
N011 
EN 50341-3:2001/corrigendum June 2010
Nadzemni vodovi preko 45 kV naizmenične struje - Deo 3: Komplet nacionalnih normativnih aspekata- Ispravka
N011 
2017-01-01
2017-03-01
DIN 48083-3:1985
Ulošci za prese za kompresione veze; Hidraulične prese sa nominalnim silama pritiska do 300, do 450 i do 1000 kN; Mere spoja uloška i prese

41 found, page 1 from 3  1 | 2 | 3